klok Leestijd is 5 minuten
Kosten voor een Demand Management functie

 

 

 

 

Wat zijn de kosten voor een Demand Management functie?

 

Welk budget moet je in gedachten nemen? Wat zijn de kosten voor Regie en Demand Management en welke opbrengsten kun je voorzien? 

Op het moment dat je onderzoek doet naar een effectieve en resultaat-brengende Demand Management functie zijn er twee zaken belangrijk om te overwegen:

 • de startkosten voor Demand Management; (We spreken over Demand Management inclusief de Regie Functie, de Governance functie)

 • de kosten voor het in stand houden van Demand Management.

Laten we eerst kijken naar de opstartkosten voor een Regiefunctie, Demand Management en een Supply Management.

 

 

Regie/Governance, Demand Management en Supplier Management kosten-batenvergelijking

Je kunt ruwweg kiezen uit drie verschillende benaderingen: een doe-het-zelf-benadering, een ondersteunde implementatie en een turn-key implementatie. We nemen deze drie opties als voorbeeld om je inzicht in de kosten te bieden.

 

De startkosten

We nemen eerst de opstartkosten in beschouwing. Verderop zullen we ook de instandhoudingskosten in onze beschouwing betrekken.

1. De blauwdruk

Je verschaft je een blauwdruk van de Regie en Demand Management functie. Zo'n pakket omvat:


Demand management doe het zelf pakket

 

 1. een beschrijving van de Outsourcing besturingsfunctie;

 2. beschrijvingen van de werkzaamheden die deelfuncties moeten oppakken;

 3. beschrijvingen van Demand Management processen;

 4. beschrijvingen van eenvoudige Demand Management systemen (denk hierbij ook aan bijvoorbeeld een service catalogus);

 5. een implementatieplan.

Het voordeel van zo'n blauwdruk is natuurlijk het kostenvoordeel. Gemiddeld spaart een organisatie hier € 15.000,- tot € 45.000,- aan advieskosten mee uit. Een en ander afhankelijk van de omvang van de uitbesteding en wie het werk nu uitvoert.

De eenvoudigste manier om zo'n blauwdruk te verwerven is het volgen van de Opleiding Regie en Demand Management...

 

2. Een ondersteund DM implementatiepakket

Je huurt een projectconsultant in die jullie - en jullie projectmanager - begeleiden. Hij staat je met raad en daad terzijde en brengt zijn ervaring in.

Je bereikt daarmee dat je alle valkuilen waar anderen al in zijn gestapt kunt vermijden. Ook wint de implementatie aanmerkelijk aan snelheid en operationele kracht doordat je een vliegende start maakt.

De meest kritische en nieuwe aspecten van samenwerking met een leverancier worden zo soepel opgepakt.

Deze optie is bijzonder geschikt voor organisaties die zelf de menskracht voor de implementatie kunnen leveren, zonder dat ze direct deskundig op dit terrein bezitten. Ze leren het vak nu ‘on the job’.

Aan bijkomende kosten voor deze ondersteuning moet je rekenen op € 10.000,- tot 15.000,-. voor een klein pakket. Voor een middelgroot pakket rekent je op € 15.000,- tot € 30.000,- voor een groot pakket reken je op ruwweg € 40.000,-.

Had je zelf de opleiding Regie en Demand Management gevolgd dan was je voor ongeveer €1500,- en twee dagen opleiding volgen klaar geweest.

 

 

3. Een complete implementatie (turn-key)

Het grote voordeel van turn-key projecten is natuurlijk dat je er zelf weinig naar hoeft om te kijken en dat je alle benodigde expertise voor een optimaal resultaat in huis haalt.

Jullie opstart kosten voor een Demand Management functie stijgen hiermee iets, maar die kosten verdienen jullie dubbel en dwars terug.

Een complete DM implementatie zal in de meeste gevallen het volgende omvatten:

 1. de blauwdruk voor DM;

 2. de afstemming van de blauwdruk op jullie specifieke situatie;

 3. projectmanagement van de implementatie;

 4. het inwerken van direct betrokken collega's.

 

Zo’n turn-key project verschilt over het algemeen van organisatie tot organisatie en is o.m. afhankelijk van wat er is afgesproken.

Bijvoorbeeld: is een heronderhandeling van het contract aan de orde? Of zijn er wat aanpassingen aan het contract/de SLA nodig? Of vallen contracten in het geheel buiten de opdracht?

Lees ook elders op deze site: De zes verborgen kosten van outsourcing en SSC.

Voor de prijs van een turn-key DM project zonder complicerende factoren moet je rekenen op een vanaf prijs in de orde van € 30.000,- voor een kleine uitbesteding tot €200.000 voor een forse uitbesteding.

 

 

Governance (Regie) kosten lijken aanmerkelijk lager dan de kosten voor een Demand Management functie

Even om helder te zijn. Regie is hetzelfde als Governance. Het is een functie die ervoor zorgt dat alle taken die nodig zijn om een bepaald resultaat te behalen, gecoördineerd worden uitgevoerd.

 

Een Regiefunctie zorgt voor organisatie en samenwerking.

Daarmee ben je niet verzekerd van het optimale resultaat. Voor het managen van het resultaat heb je inzet van de juiste Demand Management methoden nodig.

 

Het komt voor dat Demand Management geen onderdeel is van de Regie-organisatie. Dat kan als de demandfunctie ook is uitbesteed aan de provider die nu de uitbestede dienst levert.

Belangrijk is dan wel dat dit expliciet in jullie contract staat? En ook dat er explicite SLA afspraken zijn gemaakt over de inhoud, de verantwoordelijkheden en vooral de resultaten van die demand functie. 

Uitbesteding van Demand Management is dan een legitieme optie die in veel situaties naar tevredenheid werkt. Geweldig werkt het echter nooit!

Wil je optimale resultaten uit Outsourcing of SSC halen, dan kun je maar beter de Demand Management taken in eigen hand te houden.

Waarom?

Als je uit vissen gaat, hou je ook zelf de hengel vast. Toch? Je gooit hem niet in het water in de hoop dat een vis zal bijten en daarna de hengel bij je terugbrengt.

Op deze site kun je verschillende praktijkvoorbeelden vinden over hoe het uitbesteden van Demand Management op teleurstelling uitloopt.

 

 

Governance (Regie) kun je absoluut niet uitbesteden

Als uitbesteder ben en blijf je altijd verantwoordelijk voor het aanwezig zijn en de goede werking van besturingsfuncties.

We hebben het hier over zogenaamde besturing met een hoge knip. Je leest hier meer over in: Welke Demand Management opties zouden we kunnen overwegen? Dit artikel kom je tegen als je de zeven management vragen doorloopt.

Organisaties die ervoor kiezen om met een Regie/Governance functie te gaan werken in combinatie met uitbesteed Demand Management, adviseren wij om de de opleiding Regie en Demand Management te volgen.

De regisseur/governance medewerker ziet welke demand taken van belang zijn en welke contractvoorwaarden waarborgen dat je grip op de situatie houdt.  Door managementinspanningen te beperken tot een Regiefunctie bespaar je op de kosten voor een Demand Management functie.

Je zult zien dat je hiermee een aantal voordelen gaat missen zoals mogelijkheden voor veel grotere kostenbesparingen.

Bijna altijd blijkt de kostenbesparing op Demand management een schijnbesparing. Deze besparing kost jullie geld!

Het Demand werk moet toch gebeuren en als de leverancier dat voor jullie doet dan betaal je daarvoor en je bent gelijktijdig een stukje grip en sturing op jullie business kwijt!

En wie kent die business het best? Wie zit daar het dichtste bij?

 

 

Ook Supplier Management kosten lijken aanmerkelijk lager dan de kosten voor een Demand Management functie

Supply Management of leveranciersmanagement heeft de afgelopen tien jaar sterk aan belang ingeboet. Organisaties hebben ingezien dat een inkoopbenadering wel kostenbesparingen op de korte termijn oplevert, maar dat daarmee niet de optimale dienstverlening vorm krijgt.

Supplier Management (vendor development) is ook onderdeel van het Demand Management takenpakket.

Met Vendor Development veroorzaak je dat de ontwikkeling van de leverancier is afgestemd op de ontwikkeling van de gebruiksorganisatie. Er wordt continu gestreefd naar verbetering van kosten en kwaliteit aan beide kanten en tot voordeel van beide partijen.

Je kunt er voor kiezen bij de uitbesteding van werk alleen leveranciersmanagement te implementeren.

Wij raden dat sterk af, omdat wij nog nooit een organisatie hebben gezien waar een praktijk gericht op leveranciersmanagement succes bij outsourcing heeft gebracht.


Instandhouding: kosten voor een Demand Management functie

Cost of ownership van Regie/Demand Management/Supplier Management

Enkele jaren terug (2014) hebben we de kosten van verschillende benaderingen op een rij gezet door in vergelijkbare organisaties en situaties de kosten en opbrengsten over een periode van vijf jaar te analyseren.

De kosten en opbrengsten van een integrale Demand Management functie kregen zo perspectief.

In onderstaand overzicht zie je enkele vergelijking tussen drie functies in outsourcingstrajecten met een vergelijkbare omvang en complexiteit.

Cost of Ownership van Regie en demand Management

 

Het betreft outsourcingstrajecten met een omzet van € 1.000.000,- per jaar.

Zoals je ziet, brengt een volledige DM functie de hoogste kosten met zich mee, maar ook de hoogste netto opbrengsten. Je vraag je misschien af wat de oorzaak van die hogere opbrengsten is.

Hiervoor kunnen we twee oorzaken aanwijzen. De eerste en belangrijkste reden is dat de besparingen die door innovatie en vendor development worden bereikt veel hoger zijn dan in elke andere optie.

De inzet van de juiste Demand Management methoden brengt dit tot stand.

 

Bij Regie gebeurt dit niet

Ook bij Supplier Management gebeurt dat niet. Hier is kostenbesparing middels inkoopmacht gerealiseerd. Je ziet dan ook dat er een hogere inkoopbesparing is.

Maar de leverancier voelt zich het vel over de neus gehaald en zal alleen innoveren als hij kans ziet de voordelen daarvan volledig voor zichzelf te houden.

Door het ontbreken van Demand Management expertise krijg je hier als uitbesteder moeilijk een vinger achter. De hogere kosten van contractvernieuwing bij Supply Management ontstaan doordat partijen vrijwel altijd na vijf jaar op elkaar uitgekeken zijn.

De retransitiekosten (wisselen van leverancier) zijn dan hoog.

 

Zo, nu heb je een indruk

De kosten voor een Demand Management functie ‘in a nutshell’.

Controleer vooral ook de andere zes vragen in het kader van deze  Demand Management introductie of oriënteer je eens op opleidingsmogelijkheden.

 

Demand Management Introductie

Zeven vragen van managers die willen investeren in meer resultaat

 

Terug van de kosten van een Demand Management functie naar

Demand Management Introductie >>