Wat zeggen die termen

 

 

 

Regie, Governance, Demand Management, ICF, SIAM, Retained, Ecosysteem!

 

Wat zeggen die termen?

De terminologie die we tegenkomen als we het over regiefuncties hebben wordt steeds veelzijdiger:

 • De Retained Organisatie (horen we in ICT)

 • De Governance een term die we ook vaak tegenkomen

 • De ICF (intelligent client function) een term die we horen in call center land

 • De Regie, bij de overheid is dat vaak een beleidsfunctie

 • Siam, staat voor Service Integration And Management, de besturing van meerdere outsourcing providers (Multi Vendor Sourcing)

 • De Regie in FM en ICT organisaties. Maar dat is dan vaak een operationele coördinatie functie

 • Demand Management. In 2002 door de London School of Economics (LSE) neergezet als een alles omvattende functie maar in veel IT organisaties een beperkt onderdeel van ITIL en ook bij FM vaak een beperktere functie.

 • Ecosysteem is het geheel van sourcing providers en de Regie en Demand Management functies (inclusief Service Integratie, in huis of ook uitbesteed) die samen een dienst invullen.

 

Slagkracht Management staat voor een holistische benadering van de besturing van uitbesteed werk (Outsourcing, BPO, SSC of GR).

Begin deze eeuw spraken we in navolging van de LSE meestal over Demand Management.

In de praktijk bleek dat die term te vaak mis werd verstaan (zie hiervoor).

Daarom gebruiken we nu de term Regie en Demand Management. Wij werken met onze klanten aan Slagkracht in Regie en Demand Management.

 

Slagkracht in Regie en Demand Management is een holistische benadering:

Een besturingsfunctie voor twee dimensies van Outsourcing:

 1. Het Outsourcingsproces: Regie en Demand Management vanaf de eerste sourcing strategie sessie tot marktverkenning tot vele jaren later de contractbeëindiging of retransitie!

 2. De waardeketen: Een regiefunctie die de impact van de Outsourcing in de gehele keten van de uitbesteder kent en positief weet te beïnvloeden. Van subcontractor (onderaannemer) tot eindklant (de klanten die de uitbestedende organisatie bedient).

  Want een succesvolle outsourcing waar de onderaannemer en/of eindklant nadeel aan beleven zal de uitbesteder na verloop van tijd ernstige schade berokkenen. Zonder holistische benadering komen uitbesteders hier meestal te laat en met veel schade en schande achter.

De Slagkracht Regie en Demand Management benadering dekt alle hiervoor benoemde termen.