De voordelen die Slagkracht Outsourcing VIP's genieten

 

VIP's hebben recht op:Lid worden van de Slagkracht Outsourcing kennisbank. Uw sleutel tot uw succes.

Q&A Tuesday service (gratis vraag en antwoord service. Niet leden betalen € 175,-)

elke 14 dagen een sourcing praktijk voorbeeld
 
inspiratie en tips
Q&A Tuesday service

De service is gratis beschikbaar voor VIP's van de Slagkracht Outsourcing kennisbank.

Geen VIP? Dan kun je de service gebruiken door per vraag € 175,- over te maken (zie betaal info).

 

Hoe werkt Q&A Tuesday service?

Nog geen VIP. Word het dan nu!

 


Je kunt iedere dinsdag via de mail (mail naar koos at slagkracht.org, je weet wel hoe je dat werkelijk schrijft) of via het contactformulier een vraag aan ons voorleggen.

Vermeld altijd bij het onderwerp: Q&A Tuesday service. Je vraag zullen wij dan meestal diezelfde dinsdag maar in ieder geval nog diezelfde week beantwoorden.

Vragen en vragensteller moeten aan de volgende condities voldoen:

  1. De vraag heeft betrekking op het regie op outsourcing werkveld zoals, outsourcing projecten, governance, demand management, supply management en (in)sourcing.

  2. De beantwoording van de vraag kan schriftelijk worden verstrekt en behoeft voor een correcte en zorgvuldige beantwoording maximaal 1 A4 tekst.

  3. De vraag is niet gericht op het verwerven van commercieel eigendom, zoals templates, projectplannen e.d.

  4. De vraag betreft de eigen werkomgeving van de vragensteller.

Deze voorwaarden zijn op de service van toepassing.


Elke 14 dagen een praktijkvoorbeeld

Dinsdagmorgen ééns per 14 dagen ontvang je een artikel waarin wij een praktijksituatie belichten.


Inspiratie en Tips

Naast praktijkervaring bieden deze artikelen tips en inspiratie voor hoe die praktijk met relatief eenvoudige maatregelen kan verbeteren.

 

 

 


 

 

contactSlagkracht Outsourcing;dm opleiding

Consultancy, Opleidingen en Implementatie Service

voor Governance (Regie) en Demand Management

bij Outsourcing en SSC

 

Neem gerust vrijblijvend contact op voor meer informatie of bel even

 

 Slagkracht Outsourcing is een handelsnaam van Slagkracht Management