hoe herman aan de underdog positie bij outsourcing ontsnapt
klok Leestijd is 6 minuten

 

 

 

 

 

Hoe Herman aan de Underdog Positie bij Outsourcing Ontsnapt!

 

David tegen Goliath is het klassieke verhaal van de underdog positie. In deze klassieker liep het tegen ieders verwachting in goed af.

In onze praktijk ontmoeten we regelmatig Regisseurs en Demand Managers die zich als de soldaten van Koning Saul voelen. Niet opgewassen tegen de machtige leverancier: een 'Goliath'. 

Maar David, een schaapherder wist hoe hij de reus Goliath kon verslaan.

 

 

De mythe van David tegen Goliath houdt ons echter al sinds onze kindertijd voor de gek

Wetenschappers ontdekten in de afgelopen vijftig jaar wetenswaardigheden over dit eeuwenoude klassieke verhaal. De mythe ontrafeld.

De juiste methodiek deed het!

Interessant voor managers zoals Herman, Demand Manager bij een installatiebedrijf. Als je de mythe van de underdog los laat ben je tot grote dingen in staat.

Laten we eens bekijken hoe dat werkt. Hoe wist David echt Goliath te verslaan en wat leren we daarvan?

 

 

Faillissement dreigt, ook Herman zijn baan staat op het spel, tenzij …

Het installatiebedrijf waar Herman voor werkt, balanceert op de rand van faillissement. Er zijn al een flink aantal mensen afgevloeid. 

faillisement dreigt.2

 

De directie heeft de ICT uitbesteed om kosten te besparen. Een Outsourcing waar de leverancier een zeer scherp contract voor heeft getekend. De kosten dalen substantieel.

Contractueel is er over de dienstverlening nauwelijks iets geregeld. De SLA stelt weinig voor. De leverancier is nu vooral bezig met een inspanning gericht op het terugverdienen van zijn investering.

Als onderdeel van een pakket maatregelen die de kostenstructuur van het bedrijf structureel dienen te verlagen, heeft Herman de opdracht gekregen om de functionaliteit van één ICT systeem fors uit te breiden.

Deze uitbreiding zou de efficiency en daarmee het kostenniveau van het bedrijf ten goede komen. De Outsourcing leverancier, een wereldspeler, werkt echter onvoldoende mee. Voor meer inspanningen willen ze ook meer geld zien.

Geld is echter binnen het bedrijf van Herman nog steeds erg schaars. De directie houdt zich bij dit onderwerp nog stiller dan koning Saul in het verhaal van David en Goliath.

Herman en de directeur ICT voelen zich als de soldaten van koning Saul, de underdog, die kansloos ten strijde moet tegen de reus Goliath (hun multinational leverancier). Ze hebben geen idee hoe zij in de besprekingen met de leverancier op gelijke voet zouden kunnen komen. Herman belt Slagkracht Management.

Als ik van Herman zijn vergelijking met David hoor, roept dat een feest van herkenning op. Ik vertel hem mijn verhaal en wat het me opleverde. Ik leerde grote en machtige leveranciers met ons te laten samenwerken op onze condities.

 

 

underdog positie bij outsourcing

 

 

Wat neem je mee van deze Gids

  1. Hoe als uitbesteder aan de underdog positie ontsnappen

  2. De mythe van de underdog positie

  3. De mythe van de underdog ontzenuwd

  4. Met een andere bril naar de werkelijkheid leren kijken

  5. De kracht van een tegenstander is meestal ook zijn zwakte

  6. De management les die we leren uit de mythe van de underdog

  7. Demand management en aan de underdog positie ontsnappen

 

Wat bereik je als je deze kennis toepast?

Je gaat zien dat je een gelijkwaardig gesprekspartner met jullie leveranciers bent. Leveranciers gaan anders op je reageren.


 

 

 

 

Hoe als uitbesteder aan de underdog positie ontsnappen

De mythe van de underdog

Wat nu volgt is een oud verhaal uit de wereld geschiedenis. Je leert ervan hoe je vanuit een underdog positie, een schijnbaar ongelijke strijd, toch kunt winnen door de juiste strategie en tactiek te kiezen.

 

David en Goliath. De underdog positie

 

 

Jaren geleden, ik zat in de derde klas (tegenwoordig groep 5) bij meester Koppejan. Meester Koppejan was een man van 64 jaar en een onderwijzer in hart en nieren.

Hij kon zo boeiend vertellen dat de hele klas aan zijn lippen hing. Een van die verhalen ging over David en Goliath. Het verhaal hoe ik en velen met mij het zich herinneren. Hoe de underdog won!

 

David en Goliath zoals het verteld wordt

David was een herdersjongen die, ongeveer duizend jaar voor onze jaartelling begon, zijn oudere broers eten bracht.

Die broers vochten in het leger van koning Saul, die in het gebied van de huidige staat Israël een verdedigingslinie tegen oprukkende Filistijnen had ingericht. (Deze Filistijnen kwamen uit een gebied dat nu de Gazastrook heet)

Elah Vallei

 

De strijd zat in een patstelling en de Filistijnen stuurden de reus Goliath het veld in. Goliath riep koning Sauls mannen toe dat zij een krijger moesten zenden die in een man-tot-mangevecht met hem de strijd moest beslechten.

De winnaar van dit gevecht zou dan de oorlog hebben gewonnen. Deze werkwijze was niet ongebruikelijk in die tijd en werd ook in de tijd van de Romeinen (honderd jaar voor het begin van onze jaartelling) nog gepraktiseerd om grootschalig bloedvergieten te voorkomen.

 

 

De mythe van David in de underdog positie

Goliath was een reus van ongeveer 2 meter 10 (volgens de Griekse vertaling van oude geschriften) of zelfs 2 meter 80 Goliath(volgens de Hebreeuwse vertaling). Ter vergelijking: in die tijd was de gemiddelde lengte van een man ongeveer 1 meter 75.

Hij droeg een koperen helm en een schubachtig pantser. Het gewicht van zijn pantsering was meer dan vijftig kilo. Hij droeg een speer van brons waarmee hij een schild kon doorboren.

Zijn spies (soort grote dolk) was zwaar en had een enorme stootkracht. Hij was helemaal uitgerust voor een close combat man-tot-mangevecht. Binnen het leger van koning Saul leek geen man beschikbaar die tegen deze geweldenaar was opgewassen.

Al veertig dagen had Goliath tevergeefs de stellingen van de Filistijnen verlaten en was samen met een schildknaap afgedaald naar het dal. Hierbij had hij krijgers van Saul uitgedaagd om met hem te kampen. Niemand had dit tot nu toe echter aangedurfd.

Toen David dat hoorde, meldde hij zich bij de koning en zei: ‘Ik zal met hem vechten en hem verslaan.’ Kreek in de Elah vallei

Koning Saul twijfelde sterk of deze eenvoudige schaapherder hiervoor de geschikte man was, maar David hield aan en de koning had geen alternatief.

Ten einde raad bood hij David zijn eigen pantser aan, maar David weigerde. Hij kon zich met die zware metalen kleding amper bewegen en hij was ook niet getraind om met deze bepantsering om te gaan.

David zocht bij een kreek een paar stenen, stopte die in zijn herderstasje en daalde de berg af naar het dal waar Goliath zich bevond. 

Toen Goliath David zag naderen, bespotte hij hem, want hij zag een jongeling op zich afkomen die op geen enkele wijze in een man-tot-mangevecht partij aan hem zou kunnen geven en die bovendien nauwelijks bewapend was.

Hij riep hem toe: ‘Ben ik een hond, dat gij tot mij komt met stokken?’

David stak zijn hand in zijn tas en nam er een steen uit, die hij met zijn herdersslinger naar Goliath wierp. Hij trof hem tussen de ogen en Goliath viel voorover en was gevloerd.

Vervolgens naderde David de reus, pakte zijn dolk en hakte het hoofd van Goliath af. De Filistijnen, die zagen dat hun reus verslagen was, sloegen op de vlucht.

Het onmogelijke was gebeurd. De underdog had de gigant verslagen. De mythe van de underdog kon ontstaan.

 

 

De mythe van de underdog positie ontzenuwd

Tijdens mijn eerste ervaring met Outsourcing voelde ik mij net zoals Herman, als David de underdog, die een wonder nodig had om de strijd te kunnen winnen.

In mijn geval was dat onze leverancier op de knieën te krijgen voor een redelijke service, voor inzet van gekwalificeerd personeel in plaats van leerlingen die in ons perceel het vak mochten leren.

In die stemming zat ik op een mooie zondagmiddag een biertje te drinken met Tom, een goede vriend en historicus aan de Universiteit van Utrecht. Tom reageert op mijn vergelijking met David en Goliath.

‘Weet je dat dit verhaal door bijbelschrijvers veel mooier is gemaakt dan het werkelijk was?’

Ik schud mijn hoofd en zeg: ‘Vertel.’

Tom vertelt: ‘Het verhaal klopt eigenlijk helemaal. Alleen zijn er belangrijke details uit weggelaten, waardoor het verhaal mooier werd dan het was.’

 

 

De werkelijkheid over de underdog positie van David

Goliath behoorde tot de elite van de infanterie. Geoefend en getraind voor het lijf-aan-lijfgevecht. Eenvoudige infanteristen droegen lederen beschermkleding. Elitesoldaten bezaten een metalen pantsering.

Slingeraars vormden in die tijd samen met boogschutters de artillerie van het leger. Slingeraars hadden als wapen een leren etui in de vorm van een zakje. Aan twee kanten van dat etui zat een lang stuk gevlochten touw.

Een slinger wapenEen slingeraar stopte een gladde, kleine kiezel van een zware steensoort in het etui. In de kreek waar David zijn stenen verzamelde, vind je bariumsulfaatstenen. Stenen die twee keer zo zwaar zijn als normale kiezels van dezelfde omvang.

De slingeraar slingerde het etui tot hoge snelheid in de rondte en liet dan één touw los. Hierdoor draaide het etui en vloog de steen weg in de richting waarin hij was losgelaten.

Zeer ervaren en langdurig getrainde slingeraars konden zeer goed mikken en een man tot op dertig meter afstand gericht op het voorhoofd of een ander gewenst lichaamsdeel treffen.

David was geen krijger maar een schaapherder, maar toch een zeer ervaren slingeraar. Dit weten we dankzij het boek ‘Samuel’, dat verhaalt hoe David koning Saul overhaalt voor zijn missie door te vertellen hoe hij tot dan toe zijn kudde had beschermd door een beer en een leeuw te doden.

Daar waren zeer gerichte slingeracties voor nodig. Slingeracties gericht op de kop van die wilde beesten,  Deze wilde dieren op het lichaam treffen zou hen wel hebben verwond, maar niet hebben gedood.

Als schaapherder had hij alle tijd en blijkbaar de liefhebberij om de kunst van het slingeren te oefenen. Wetenschappers (o.a. Eitan Hirsch, 1995) hebben berekend dat de steen van David Goliath op het voorhoofd raakte met een snelheid van ongeveer 100 km/uur.

Vergelijkbaar met de kogelinslag van een modern handvuurwapen.

 

 

De mythe van de underdog positie ontrafeld

Goliath verwachtte een superinfanterist zoals hijzelf voor de strijd en geen ongetrainde jongeling, een schaapherder.

Hij schreeuwde die jongeling toe: ‘Ben ik soms een hond, dat je mij benadert met stokken? Kom hier bij me en ik zal je verscheuren!’

David droeg echter alleen zijn herdersstaf en zijn slinger.

Die slinger bracht hij op zo’n tien tot dertig meter afstand van Goliath in stelling en hij trof hem dodelijk in het voorhoofd.

 

Goliath met zijn zware pantsering van meer dan vijftig kilo kon niet zo snel reageren en was machteloos tegen de slinger. Hij had zijn schild kunnen gebruiken om zijn gezicht te beschermen en de steen af te weren als hij tijdig had gezien dat hij met een slingeraar had te maken, en

hier komen we op een weggelaten deel uit het verhaal.

Wetenschappers zijn er al lang (o.a. C.E. Jackson, 1960) van overtuigd dat Goliath leed aan de ziekte van acromegalie.

Een ziekte die veroorzaakt dat ledematen buiten proportie blijven doorgroeien. De grootste man ter wereld, Robert Wadlow (1918-1940), leed ook aan deze zeldzame ziekte en bereikte een lengte van 2 meter 72.

 

Robert Wadlow, The Giant of Illinois. Having reached a height of 8 ft 11 in, Wadlow is the tallest confirmed person to have ever lived

 

Een van de bijeffecten van deze ziekte is dat visuele problemen optreden. Dit zou verklaren dat Goliath door een schildknaap werd vergezeld. Die schildknaap moest hem door het veld leiden, omdat hij zelf onvoldoende scherp zag.

Het verklaart ook zijn uitroep over belaagd worden als een hond met stokken. David droeg maar één stok. Het verklaart verder dat hij riep ‘kom hier bij mij’, want hij was zelf niet in staat om zelfstandig naar zijn vijand te lopen.

De kracht van Goliath was ook zijn zwakte. Hij kon zich moeilijk verplaatsen en hij zag niet scherp. Tegen een geoefende slingeraar zoals David was hij kansloos.

 

 

 

De managementles die we leren uit de mythe van de underdog

Wil je de juiste methoden kennen? Methoden waarmee je een leverancier nog beter met je laat samenwerken?
Kom dan naar de 2 daagse opleiding Regie & Demand Management bij Outsourcing

 

Koning Saul en zijn krijgers hebben zich vergist in de kracht van Goliath. Natuurlijk, de pantsering die hij droeg en de enorm grote en zware wapens die hij hanteerde, waren zo bedreigend dat waarschijnlijk geen krijger/infanterist in een close combat gevecht tegen hem zou zijn opgewassen.

Maar zij kenden niet zijn zwakke plekken.

David kende die zwakke plekken waarschijnlijk ook niet. Of het jeugdige overmoed was of geloof in eigen kunnen of een combinatie van die twee, dat zullen we niet meer te weten komen.

Maar veel machtige tegenstanders, ook leveranciers  hebben hun zwakke plekken, de kunst is die zwakke plekken te kennen en te gebruiken. Hoe je dat doet leer je op onze tweedaagse opleiding.

 

 

Demand Manager: Aan de underdog positie bij Outsourcing ontsnappen

Geïnspireerd door Toms toelichting op het oude verhaal ging ik opnieuw op zoek naar mensen die mij verder konden helpen. Die zoektocht leidde mij naar Londen en naar Tennessee.

Twintig jaar terug zat ik net als Herman in een underdog positie. In Londen en Tennesse vond ik de antwoorden die ik nodig had.

Vandaag mag ik KPN, het UWV, ABN AMRO, Philips, Ministeries en bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam, de gemeente Bernisse en veel anderen met advies terzijde staan.

Daarnaast mocht ik vele honderden collega's opleiden in het vak, de juiste methoden van Regie en Demand Management.
-
Koos Overbeeke

 

 

Uit de underdog positie komen,

een gelijkwaardig en gezaghebbend gesprekspartner worden

opleiding holistisch demand managementOnze praktijk laat zien dat in 90% van alle gevallen een leverancier die onvoldoende meewerkt of een SSC dat onvoldoende presteert wordt veroorzaakt door een blinde vlek, een lacune bij de uitbesteder.

Die uitbesteder kent de juiste aanpak niet of kent de methode niet waarmee je elke leverancier in beweging krijgt.

Wil je daar meer over weten?

Kom dan naar de opleiding Regie en Demand Management bij Outsourcing of..

neem even contact op voor een vrijblijvend gesprek.

 

 

 

Terug van Aan de underdog positie bij Outsourcing ontsnappen naar meer boeiende informatie in
Slagkracht Outsourcing Blog >>