Transitiemanagement bij Outsourcing
klok Leestijd is 2(5)minuten

 

 

 

 

 

TransitieManagement bij Outsourcing

TransitieManagement bij Outsourcing is van vitaal belang. Weet je dat veel problemen en teleurstellende resultaten van Outsourcing al in de transitie zijn veroorzaakt?

Afgelopen maand nog spraken we met een bedrijf dat hier een praktisch voorbeeld van was. En het erge is. Ze zagen het tijdens de transitie ook al aankomen! Maar dachten, ach, onze leverancier heeft iets meer tijd nodig om zaken op orde te brengen.

‘Niet gelijk moeilijk doen’ was het motto. Maar het kwam niet meer goed en niet meer op orde. Partijen hadden gewoonweg op detail niveau een te verschillend beeld van wat geleverd zou worden.

En wat je dan ziet is dat de verwijdering tussen gewenste resultaten en gerealiseerde resultaten na de transitie alleen maar groter wordt.

Hadden ze nu maar acceptatie managementmethoden toegepast dan was het wel goed gekomen. Maar ook dat hadden ze niet gedaan.

 

 

Hoe bouw je aan een transitieresultaat waar je trots op kunt zijn?

Hoe onderken je al tijdens de transitie dat bijsturing nodig is.

De kwaliteit van jullie transitiemanagement bepaald het resultaat waar je straks een jaar of vijf aan vast zit. Je kunt dat dus maar beter goed aanpakken! 

 

 

Dat roept gelijk enkele vragen op zoals:

 1. Hoe kun je die overdracht effectief realiseren?

 2. Wat moet je daarvoor doen en laten?

 3. Hoe zorg je ervoor dat de business zo min mogelijk overlast ervaart?

 4. Hoe hou je de transitieperiode (en de overlast) zo kort mogelijk?

 5. Hoe zorg je ervoor dat tijdens de transitie de dienstverlening niet in elkaar zakt?

 6. Hoe zorg je ervoor dat afgesproken kostenbesparing en kwaliteitswinst zo snel mogelijk gerealiseerd worden?

 

Je vindt de antwoorden op die vragen in deze beknopte handleiding.

 TransitieManagement

 

 

Twaalf deelprojecten

Wist je dat er voor transitiemanagement bij Outsourcing twaalf deelprojecten te managen zijn nadat jullie een contract hebben getekend?

Wist je het niet? Je bent niet alleen. Te veel uitbesteders zijn zich daar onvoldoende van bewust.

Het gevolg is dat in de planning en organisatie van de transitie zaken over het hoofd worden gezien. Die zaken kom je later vanzelf tegen en dan moet er alsnog een oplossing voor worden gezocht.

Ja, die oplossing gaat dan niet meer zo makkelijk, er zijn onvoorziene (meer)kosten mee gemoeid en het vergt extra tijd.   

Traditioneel vergt het transitieproject bij Outsourcing of SSC afhankelijk van de omvang van het traject een doorlooptijd van drie maanden tot een jaar.

En in die tijd is de kwaliteit van de geleverde diensten onder de maat en is het kostenniveau hoger dan gewenst.

Andersom komen we ook tegen. De leverancier neemt het van je over en het is in twee weken gepiept. Daarna heb je er zes jaar last van.

 

Dat kan veel beter

In reguliere situaties (en dat betreft 80 % van alle transities) kan transitiemanagement bij Outsourcing, een juist bestuurde transitie in betrekkelijk korte tijd plaatsvinden. Dit met nauwelijks kwaliteitsverlies en met snelle realisatie van afgesproken resultaten.

Hier zijn de twaalf projecten:

 

12 deelprojecten TransitieManagement bij Outsourcing

 

 

 

Waarom gaat het zo vaak fout?

Hoe de betere weg voor transitiemanagement bij Outsourcing bewandelen?

Bij Outsourcing en bij SSC vorming moeten twee voorheen gescheiden werelden tot een effectieve samenwerking komen.

Bijna altijd is er sprake van een cultuurverschil.  Daarnaast zien we verschillen in processen en benadering tussen de uitbestedende partij en de leverende partij. Zelfs bij de vorming van een intern SSC zien we cultuurverschillen en processen al uiteenlopen binnen een maand na de start van het SSC.

Die verschillen veroorzaken vaak een moeizaam proces van integratie en samenwerking. Maar er is nog een derde oorzaak die de samenwerking hindert en vertraagt!

Hier gaan we iets meer in detail naar kijken want deze oorzaak kun je gemakkelijk oplossen!

 

 

Overzicht van het vervolg in deze handleiding

TransitieManagement bij Outsourcing:

 1. Twee foute benaderingen die veel voorkomen. Wat gaat fout en hoe los je dat op?

 2. De risico's die jullie lopen met een projectmanager van de provider.

 3. Zeven belangentegenstellingen die gemanaged moeten worden.

 4. De valkuil die luilekkerland voor providers veroorzaakt.

 5. De juiste aanpak, hoe ziet dat er uit.

 6. Effectief acceptatiemanagement toepassen. 

 

 

Transitiemanagement bij Outsourcing mislukt

Twee foute benaderingen zijn hier de oorzaak van

Wat gaat er fout en hoe los je dat op?

 

Verder lezen >> 

 


inzetbaar

 

Slagkracht 14 dagen eerder ontvangen?

Klik hier voor een betaald abonnement


 

Inspiratie & Slagkracht binnen handbereik

Ruim 2000 collega's ontvangen gratis elke 14 dagen Slagkracht-Outsourcing tips, gidsen en de juiste methoden.

Sluit je ook aan!

Invalid Input