training Toezicht op Outsourcing

 

 

 

Training Toezicht op Outsourcing

voor Commissarissen en Toezichthouders

Toezichthouders zien het belang van uitbesteding toenemen.

De training Toezicht op Outsourcing voor Commissarissen en Toezichthouders is daar een gevolg van en hebben wij op verzoek van onze klanten ontwikkeld.

We zien toezichthouders zoals bijvoorbeeld de RvC van KPN demonstreren hoe ze actief invulling aan die rol geven.

We zien Outsourcing en gezamenlijke SSC’s bij Productiewerk, Facilitaire en HR diensten, ICT bij de overheid en in het bedrijfsleven.

Veel toezichthouders weten onvoldoende hoe hun organisatie er voor staat met haar uitbestede diensten?

Hoe zit dat bij jullie?

 

Slagkracht Management is van oorsprong een adviesorganisatie.

Wij staan bedrijven en overheidsorganisaties terzijde bij het in goede banen leiden van- en de besturing van hun uitbestedingen.

Op verzoek van klanten zijn wij eind 2014 begonnen met onze expertise op het gebied van Outsourcing en Governance vraagstukken aan te bieden in de vorm van opleidingen. Sinds 2016 wijzen we toezichthouders de weg bij hun specifieke toezichthoudende rol bij Outsourcing.

De training Toezicht op Outsourcing (1 dag) is er voor Toezichthouders, Commissarissen, Wethouders en Burgemeesters. Deze dag is op verzoek van en samen met klanten ontwikkeld.

Situaties zoals zich bijvoorbeeld voordeden bij Imtech of IJselmeerziekenhuizen illustreren hoe ook Raden van Toezicht en -Commissarissen een rol spelen bij besluitvorming en de realisatie van sourcing. Een toezichthoudende rol.

Onze opleidingen zijn afgelopen jaar gevolgd door mensen van Philips, KPN, gemeente Amsterdam, ABNAMRO, gemeente Delft, het UWV, Yorneo en veel kleinere overheid- zorg- en MKB organisaties.

 

Voor wie is deze trainingsdag het meest geschikt?

Je bent vanuit een toezichthoudersrol betrokken bij sourcing besluiten en de uitbesteding van werk.

Je opereert in een Raad van Toezicht, Raad van Commissarissen of in en Gemeentebestuur.

Jullie zijn je er van bewust dat aansturing van uitbesteed werk een andere discipline is dan het aan sturen van intern uitgevoerd werk.

Jullie realiseren je dat toezichthoudende verantwoordelijkheden bij uitbesteed werk andere aandacht vragen dan toezicht op intern uitgevoerd werk:

 1. Jullie willen meer inzicht in de risico’s die uw organisatie met uitbesteding van werk loopt

 2. Jullie willen (op hoofdlijnen) weten hoe de besturing van uitbesteed werk effectief en efficiënt kan worden ingericht.

 3. Jullie willen weten hoe de organisatie het meest succes, het meeste resultaat uit uitbesteed werk krijgt.

 4. Jullie willen meer zicht op hoe anderen op deze zaken toezicht uitoefenen en wat u zelf op dit gebied moet doen en zou kunnen doen.

Als je deze vragen herkend zul je tijdens de trainingsdag veel opsteken.

 

Onderwerpen die tijdens de training

Toezicht op Outsourcing aan de orde komen

De training Toezicht op (Out)Sourcing brengt de besturingsonderwerpen tot leven. Theorie en praktijk worden aan elkaar gekoppeld op een wijze die het voor u mogelijk maakt heel eenvoudig de stof in jullie situatie te plaatsen en toe te passen.

Daarnaast leer je de eenvoud en de kracht van Regiefuncties en Holistisch Demand Management kennen.

Hoe de benadering van Holistisch Demand Management jullie helpt en ondersteunt bij de invulling van uw toezichthoudende verantwoordelijkheden.

Zoek gerust heel het Internet af. De kracht, de eenvoud en de resultaten van de training Toezicht op (Out)Sourcing leer je in Nederland nergens anders kennen.

Jullie leren het alleen in deze training.

Onderwerpen die o.m. aan bod komen zijn:

 1. Sourcing, voldoende afstand houden en toch toezicht houden op Sourcing processen en samenwerkingsverbanden.

 2. De Governance strategie van Holistisch Demand Management.

 3. Functies en rollen, processen en systemen in Demand- & Supplier management en Regie.

 4. Valkuilen en de oorzaken van tegenvallende resultaten bij uitbestedingen (geïllustreerd met praktijk cases).

 5. Toezicht op de verandering die plaatsvindt. Wat zijn de valkuilen, waar let ik op?

 6. Risico management? Wat zijn de risico’s? Hoe gaan we daar als toezichthouder mee om?

 7. Hoe behandelen andere raden van toezicht deze problematiek?

 8. Een voorbeeld van een Outsourcing reglement voor toezichthouders.

 9. En nog veel meer.

 

Jullie trainer is Koos Overbeeke, oprichter en managing partner van Slagkracht Management.kennismaken

 

 

 

 

Referenties

referenties koos overbeeke

Meer referenties

 

 

Bij de training Toezicht op Outsourcing gaat een VIP service pakket zoals:

 1. Een individueel intake en outtake gesprek (telefonisch),

 2. Luxe lunch en verblijf in een comfortabel hotel,

 3. Gratis parkeren,

 4. Drie maal één uur implementatie support,

 5. Uitgebreide set hard copy opleidingsdocumentatie (en een e-book met uitgebreide achtergrond informatie).

 


De volledige raad doet mee?

Wat zien in de praktijk dat de training het meest effect heeft als (nagenoeg) alle leden van de raad deze dag volgen. Het effect is dat iedereen op dezelfde lijn zit en je elkaar niet meer hoeft uit te leggen waarom je iets doet of iets wilt weten.

Om dezelfde reden hebben wij ook meegemaakt dat een adviesraad en een RvB samen de training volgden.
 

 

Garantie

Wij van Slagkracht Management staan garant voor de kwaliteit van de training Toezicht op Outsourcing.

Controleer gerust zelf of jullie waar voor je geld krijgen. Je vindt nergens een vergelijkbare training. Een training met deze inhoud, deze kwaliteit.

 

Kennismaken en nadere informatie inwinnenvoor de training Toezicht op Outsourcing

Neem hier even contact met ons op.


 

 

Terug van de Training Toezicht op Outsourcing naar Opleidingen