klok Leestijd is 2 minuten

 

 

 

Toezichthouders en raden van commissarissen bij Outsourcing


een onderschat werkveld met forse risico’s

 

toezichthouders en raden van commissarissen

 

Toezichthouders en Raden van Commissarissen zien zich geconfronteerd met pijnlijke berichtgeving over hun bijdrage aan organisaties.

Onregelmatigheden en verstoring van marktwerking bij de aanbestedingen en de toewijzing van contracten bepalen het nieuws in de afgelopen tijd.

De bouwwereld, woningbouwstichtingen en de ICT wereld zijn hierbij nadrukkelijk in beeld.

De reputatie van een aantal leden van Raden van Toezicht en Commissarissen stond in de afgelopen periode op het spel. De toezichthoudende rol lijkt soms wat te afstandelijk ingevuld.

In landen om ons heen zien we dat de Raden van Toezicht en Commissarissen, bijvoorbeeld waar het Outsourcing betreft, die rol wat steviger invullen dan we in ons land gewend zijn.

Naast reglementen van auditcommissies zijn daar bijvoorbeeld ook reglementen van Outsourcing geen onbekend verschijnsel. In Nederland komen we toezicht op Outsourcing haast niet tegen.

 

De Raad van Commissarissen van KPN blijkt op dit punt een voortrekkersrol te vervullen.

 

 

De vraag lijkt: Is de rol van toezichthouders bij Outsourcing nu echt zo van belang?

Het antwoord is dat Outsourcing sluipenderwijs een steeds groter deel van de bedrijfsvoering in organisaties raakt. Outsourcing trajecten raken strategische sectoren die invloed hebben op de werking van de hele organisatie.

Organisaties die Outsourcing zien als een quick fix, als een maatregel om de kosten te beheersen, blijken al snel te maken te krijgen met complexe en moeilijk oplosbare problemen.

Daarbij zien we dat topmanagers en externe adviseurs niet immuun zijn voor potentiële belangenconflicten.

Om ongewenste verschijnselen te voorkomen zijn daarom een optimaal zicht op het sourcing traject en maximale transparantie van alle besluitvormingsprocessen in het belang van iedere toezichthouder.

Het rapport dat wij van Slagkracht Management voor toezichthouders hebben ontwikkeld, beschrijft recente ontwikkelingen, welke risico’s organisaties en toezichthouders lopen en hoe de rol van een toezichthouder zich hiermee verhoudt.

Verder beschrijft het rapport een succesvol traject uit de non-profit sfeer en één uit het bedrijfsleven en laat het zien wat toezichthouders hiervan kunnen leren.

Tot slot reikt het rapport een checklist aan waarmee iedere toezichthouder zeer snel in beeld heeft hoe zijn organisatie en hoe de invulling van de toezichthouderrol er op dit punt voor staan.

Klik hier en vorm je eigen indruk van dit rapport over Toezicht op Outsourcing.

 

Koos 245Op jullie succes.
-
Koos Overbeeke


 

 
Meer informatie over een reglement Outsourcing >>

 

 

Meer Informatie over de training module Toezicht op Outsourcing >>