klok Leestijd is 5 minuten
De les van Tarek el-Tayeb Mohamed Bouazizi voor Outsourcing

 

 

 

 

De les van Tarek el-Tayeb Mohamed Bouazizi voor Outsourcing?

Tarek el-Tayeb Mohamed Bouazizi is waarschijnlijk een naam die je weinig zegt. Totdat je verder leest en een ‘O ja!’-moment zult meemaken.

Je gaat straks begrijpen wat de les van Tarek voor managers is.

Waarom dat belangrijk is?

In onze publicatie over Shell jaagt mkb-klanten weg als gevolg van Outsourcing gaven we aan dat Shell een aantal aspecten over het hoofd heeft gezien.

Bovendien hadden ze ingrijpende veranderingen in de markt niet opgemerkt.

Enkele tientallen lezers hebben hierover nadere uitleg gevraagd.

We schreven dat dit euvel tot in het recente verleden veelvuldig voorkwam en ook straffeloos kon voorkomen, maar dat dit vandaag de dag niet meer kan. De markt is daarvoor te snel en te vluchtig geworden.

Koos, wat bedoel je daarmee? En wat is de impact van die veranderde marktomstandigheden dan op ons uitbestede werk? Wat moeten wij dan anders doen?

Hierbij de toelichting. Ik waarschuw alvast dat daar enkele confronterende elementen in zitten.


 

 

 

19de eeuw: invloed van eenling nihil

We gaan terug naar 1882. De Franse gouverneur van Tunesië heeft hervormingen in het onderwijssysteem aangekondigd.

Mohamed al-Tayeb, een eenvoudige, vrome moslim met studerende kinderen, is tegen de hervormingen.

1882Hij gaat naar het centrale plein van Tunis (de hoofdstad van Tunesië), gaat op een zeepkist staan en begint te protesteren en te agiteren tegen deze overheidsmaatregel.
 

Moeten de autoriteiten van Tunesië zich daar zorgen over maken in die tijd?

Misschien.

Hoogstwaarschijnlijk weten de autoriteiten niets over Mohamed. Niets over wie hij is, wie zijn vrienden zijn, of hij lid is van een vijandige beweging en hoe groot die beweging is.

Niets van dit alles.

Maar zelfs zonder deze kennis kunnen de autoriteiten er zeker van zijn dat het aantal mensen dat hem zal zien en aanhoren gering zal zijn. Alleen mensen die hem kennen en die zich binnen loopafstand van zijn zeepkist bevinden, plus wat toevallige passanten zal hij kunnen bereiken.

Bovendien hebben de autoriteiten de macht om als zaken uit de hand dreigen te lopen, het plein met inzet van Franse militairen binnen een uur schoon te vegen.

Of ze hem laten begaan of arresteren, in beide gevallen kan men ervan uitgaan dat hij geen bedreiging voor de autoriteiten zal vormen.

 

 

Anno 2010 en later: invloed van eenling kan overweldigend zijn

Tarek el-Tayeb Mohammed BouaziziMaken we een sprong naar 2010.Tarek el-Tayeb Mohamed Bouazizi staat in het centrum van de stad Sidi Bouzid in Tunesië.

Tarek el-Tayeb Mohamed Bouazizi is een straatventer, een fruitverkoper.

Hij schreeuwt zijn longen uit zijn lijf uit frustratie en boosheid over de corruptie van de politie in zijn land.

Op 17 december 2010 nemen enkele marktinspecteurs koopwaar van hem in beslag, omdat hij niet over de nodige vergunning zou beschikken.

Toen hij daartegen protesteerde, zou hij publiekelijk zijn vernederd, doordat een vrouwelijke politieagent hem een klap in het gezicht gaf.

Voor een moslimman is dit een zware vernedering.

Woedend ging Tarek naar het kantoor van de gouverneur om zich te beklagen. De toegang tot het kantoor werd hem echter geweigerd.

Tarek el Tayeb Mohammed Bouazizi.zelfverbrandingLater op de dag zou hij zijn protest uiten en zou hij zichzelf buiten het kantoor van de gouverneur in brand steken.

 

Moesten de autoriteiten zich zorgen maken over de zelfverbranding van Tarek el-Tayeb Mohamed Bouazizi?

Met toegang tot de burgeradministratie en internet wisten de autoriteiten precies wie hij was, wie zijn vrienden waren, welk geloof en welke politieke beweging hij aanhing.

Informatie die de gouverneur in 1882 allemaal niet had.

 

De impact anno 2010

Omstanders wisten Tarek el-Tayeb Mohamed Bouazizi te doven en hij werd naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar achttien dagen later aan zijn verwondingen.

Met de snelheid van het licht verspreidde het nieuws van deze zelfverbranding zich over de wereld. De President van Tunesie, Zine El Abidine Ben Ali (tweede van links), bezoekt Tarek in het ziekenhuis.

President Tunesie Zine El Abidine Ben Ali (tweede van links) bezoekt Tarek in ziekenhuisFoto’s en met mobieltjes geproduceerde YouTubefilmpjes van Tarek el-Tayeb Mohamed Bouazizi en zijn zelfverbranding verspreidden zich als een virus over Facebook en Twitter.

 

Zelfdoding is verboden in de islam. De zelfverbranding creëerde heftige discussies in islamitische kringen.

Maar Tareks protest landde op een vruchtbare voedingsbodem in de Arabische wereld. De behandeling die Tarek ten deel viel door ambtenaren werd al snel een aangrijpingspunt voor publieke woede.

Kairo anno 2010

Zijn protest tegen corruptie werd gezien als symbool van de economische en maatschappelijke problemen van gewone Tunesiërs, vooral jonge mensen.

Vrijwel direct na Tareks actie begonnen groepen mensen zich te verzamelen in protest tegen hun omstandigheden en de overheid, die het gewone publiek in de kou liet staan.

YouTubefilmpjes van deze protestbijeenkomsten op straat gingen via social media wederom de wereld over en riepen soortgelijke protesten op in andere Arabische staten.

De zogenaamde Arabische Lente was begonnen.

Binnen drie maanden na de zelfverbranding van Tarek el-Tayeb Mohamed Bouazizi valt de regering-Mubarak in Egypte, verliest Muammar Gadaffi de grip op Libië en start de burgeroorlog in Syrië.

Ondanks alle informatie waarover de regeringsleiders in de Arabische wereld konden beschikken, had niemand voorzien hoe de zelfverbranding van Tarek deze impact zou hebben.

 

 

Wat betekent dit voor Outsourcing?

Wat leert de geschiedenis van Tarek el-Tayeb Mohamed Bouazizi ons?

De geschiedenis van Mohamed in de 19de eeuw en Tarek anno 2010 illustreert:

  • hoe enerzijds de kennis, technologie en informatie over burgers en klanten enorm zijn toegenomen

  • en tegelijkertijd hoe ons vermogen om te voorspellen welke impact een actie van een burger of klant kan hebben enorm is afgenomen.

Een eenvoudige burger kon niet zo lang geleden een eenling zijn met nauwelijks invloed en geen mogelijkheden om grote groepen mensen te mobiliseren.

Vandaag de dag kan die burger in korte tijd miljoenen mensen mobiliseren.

 

 

Geldt dat voor iedere burger?

Ja, mits die burger een signaal afgeeft dat op een vruchtbare bodem valt. Een signaal dat door andere mensen herkend wordt als ook hun vreugde, pijn en verdriet.

Als dat het geval is, dan reageren mensen en delen de informatie via social media, waardoor in no time een groot publiek kan worden geactiveerd.

shell op facebook

 

Nieuwsmedia en tv duiken hier dan weer bovenop, waardoor het effect nog groter wordt.

 

Dit is wat Shell overkwam.

Één klant trok op Facebook van leer omdat zij bij Shell geen gehoor vond.

Dat bericht trof een voedingsbodem van Shell klanten die hetzelfde hadden ervaren.

De rest is geschiedenis.

 

 

 

Organisaties onderkennen deze ontwikkeling nog te weinig

Veel organisaties onderkennen deze ontwikkelingen nog te weinig. Zo ook Shell, maar binnenkort laten we nog een voorbeeld zien.

Deze bedrijven missen een Intelligente Klant Functie bij Outsourcing, Regie en Demand Management. 

Andere bedrijven, zoals we lieten zien met het voorbeeld van ABN AMRO, hebben dit aspect al wel onder de knie en ook hiervan zullen we binnenkort meer voorbeelden laten zien.

Voor jouw Slagkracht.

-
Koos Overbeeke

 

Wil je er nu al meer over weten en lessen trekken uit de geschiedenis van Tarek el-Tayeb Mohamed Bouazizi, neem dan hier even contact op.

 

Of kom naar de opleiding Management Methoden bij Outsourcing.

 

Terug van De les van Tarek el-Tayeb Mohamed Bouazizi voor Outsourcing naar Slagkracht Outsourcing Blog