Service Integratie en Management

 

 

klok Leestijd is 6 minuten

 

 

 

SIAM, Service Integratie en Management

Service Integratie en Management, wondermiddel voor Outsourcing?

 

Om de voordelen van Multi Vendor Sourcing te kunnen oogsten, is meer aandacht nodig voor service- en systeemintegratie en integraal performance management.

Aandacht voor het coördineren van een aantal verschillende leveranciers, mogelijk met verschillende service concepten, werkmethoden en berekening van prestaties.

 

De manier waarop soms over service integratie en management wordt gesproken geeft de indruk dat het een nieuw wondermiddel is.

Een middel dat de resultaten van uitbestede IT diensten zal verbeteren en zorgt voor een betere controle op de service praktijk van de leveranciers.

De praktijk is weerbarstig. Er blijkt sprake van meer beloven dan waarmaken. Een uitdaging dus voor uitbesteders.

Waar moet je op letten? Hoe weet je of en leverancier dit kunstje wel of niet onder de knie heeft? Hoe stuur je bij? Wat betekent SIAM voor jullie als uitbesteder?


 

 

Overzicht van de SIAM handleiding

 

 1. Wat is de rol van SIAM in de Outsourcing praktijk?

 2. Hoe ontstaat de ontwikkeling naar totale ontzorging

 3. Wanneer is SIAM in beeld en wanneer niet?

 4. SIAM, wat is het precies?

 5. Hoe zien de vier verschijningsvormen van SIAM er uit?

 6. Welke 3 problemen lost SIAM op?

 7. Wat is het waardeconcept van SIAM voor ICT, Facilitaire diensten, HRM?

 8. Is er een business case voor SIAM?

 9. Conclusies voor jullie praktijk

 

 

 

Nu zijn er 4 bezoekers op de site


3 collega's lezen premium
content 

 

 

De rol van SIAM

De rol van SIAM bij Sourcing kunnen we het best duiden door het in het perspectief van Sourcing ontwikkelingen te plaatsen.

The Shorter Oxford English DictionarySourcing is nog een jong vakgebied.

Ter illustratie

In de twaalfde druk van het Groot Woordenboek der Nederlandse Taal (van Dale, 1992) wordt Outsourcing helemaal nog niet genoemd.

The Shorter Oxford English Dictionary (vijfde druk) van 2002 noemt outsourcing ook nog niet. Toch is Outsourcing geen nieuw fenomeen. Het begrip bestaat al veel langer, alleen noemde men het toen anders.

Termen zoals onderaannemerschap, uitbesteden, contracting out of farming out bestaan al veel langer. Al deze termen hebben min of meer dezelfde betekenis.

 

 

Outsourcing, oude wijn in nieuwe zakken

Het is zo oud als de wereld. Wel kent Outsourcing in de laatste vijftien jaar een nieuwe populariteit.

Een eeuw geleden was bij Outsourcing de Verticale Integratie Strategie leidend.

Een moeilijke term maar het ging er om dat schaalgrootte en onderhandelingsmacht voor organisaties de belangrijke elementen vormden om tot concurrentievoordeel te komen.

Enorme conglomeraten waren hiervan het gevolg. Bedrijven en organisaties die alles zelf deze. De Overheid had bijvoorbeeld zijn eigen garage. De rijksautomobielcentrale. zo zijn er veel meer voorbeelden van verticale integratie.

Philips bouwde niet alleen lampen en radio's maar had ook timmerlui in dienst die de kasten voor die radio's maakten.

Van de Valk, het restaurantconcern, had zijn eigen boerderijen waarde kippen de eieren legden die bij het ontbijt in de restaurants werden geserveerd. Het vervoer van boerderij naar restaurants, de hele logistieke keten had men in eigen beheer. 

 

Peters en Waterman, twee Mc Kinsey adviseurs schreven in 1982 het boek: 'In Search of Excellence'. 

Met dit boek gooiden zij begin jaren '80 het roer helemaal om met de stelling: ‘Schoenmaker, blijf bij je leest’. Terug naar de core business.

 

Deze nieuwe visie druppelde langzaam organisaties binnen. Twintig jaar terug, tegen het einde van de 20e eeuw leidde dat ertoe dat begonnen werd met het uitbesteden van activiteiten die niet pasten binnen de core business.

In veel Nederlandse organisaties begon men 15 tot 20 jaar terug grootschalig functies zoals FM, HR, Financiën en ICT onder te brengen in Shared Service Centers.

Vanuit zo’n SSC was het vervolgens een kleine stap om delen van het werkpakket elders onder te brengen en zo kostenvoordelen te behalen.

Zo ontstonden BPO trajecten voor bijvoorbeeld de salarisadministratie, of de debiteuren- en crediteurenadministratie, die vaak werden overgebracht naar landen zoals Polen.In ICT werden delen van beheer- en ontwikkeltaken overgebracht naar landen in het Verre Oosten, zoals India.

In FM werden de schoonmaak en de catering uitbesteed aan Nederlandse leveranciers die door een andere CAO toe te passen ook kostenvoordelen wisten te realiseren.

In al deze voorbeelden is sprake van single source uitbestedingstrajecten.

Maar met de opkomst van Outsourcing ontstonden grotere leveranciersorganisaties die zich binnen een vakgebied op de markt gingen richten en bijvoorbeeld niet alleen schoonmaakdiensten aanboden maar ook Catering en Beveiliging en gebouw gebonden onderhoudswerkzaamheden.

Ook in de ICT en in HRM kon je zulke bewegingen waarnemen.

 

 

Totale ontzorging

Bedrijven zoals CAP, ATOS, FACILICOM, AAFM, Randstad HR (niet de uitzendtak) proberen niet alleen de krenten uit jullie pap te bedienen.

Ze willen graag een compleet werkveld voor je verzorgen onder het mom: ‘totale ontzorging en wij zorgen voor de onderlinge afstemming tussen de afzonderlijke diensten’.

Zo ontstaan grote organisaties (mammoets) die van Outsourcing hun core business hebben gemaakt.

 

outsourcing cycli

 

 

In de USA was deze ontwikkeling al iets eerder zichtbaar.

Bijgaande figuur van de US Government over Outsourcing cycli laat zien hoe de markt richting kleinere Outsourcing pakketten beweegt. In ICT zien we dit heel duidelijk gebeuren, ook onder invloed van Robotica ontwikkelingen en Cloud services.

FM en HR lopen op dit punt nog wat achter. Daar zien we op dit moment nog consolidatieslagen naar grotere pakketten.  

 

 

Waar komt SIAM, Service Integratie en Management in beeld?

De praktijk van die outsourcing-mammoets laat zien dat ze hun belofte vaak niet waar kunnen maken.

In verhouding tot gespecialiseerde single source providers zijn ze vaak relatief duur, minder klantgericht en minder innovatief.

Dat verschijnsel geeft Multi Vendor Sourcing de wind in de zeilen. Outsourcing met meerdere leveranciers is daarnaast sterk in opkomst door Europees beleid.

Een Multi Vendor Strategie maakt het noodzakelijk dat je als uitbesteder meer inspanning richt op de onderlinge afstemming van de afzonderlijke dienstverleners.

Op onderstaande figuur zie je de ontwikkeling van de bij outsourcing achtergebleven organisatie, de ontwikkeling van Regie en Demand Management, in relatie tot organisatieontwikkeling en Outsourcing cycli.

 

Wat je verder nog meeneemt van deze handleiding

 • Hoe zien de vier verschijningsvormen van SIAM er uit?
 • Welke 3 problemen lost SIAM op?
 • Wat is het waardeconcept van SIAM voor ICT, Facilitaire diensten, HRM?
 • Is er een business case voor SIAM?
 • Wat kun je er mee in jullie praktijk

 

Verder lezen >> 

 


Blijf op de hoogte!

 

 

Slagkracht-Outsourcing.nl is in de Benelux de favoriete Wiki van Regisseurs & Demand Managers en dat heeft een reden.

Jij en ik weten wat er aan scheelt in Outsourcing en SSC land en ik weet hoe je dat kunt repareren.

Wij bouwen aan een beweging van goed geïnformeerde collega's.

- Koos Overbeeke

 

Koos Overbeeke

 

Ruim 2000 collega's gebruiken de premium content die alleen voor Slagkracht Insiders beschikbaar is en ze ontvangen om de 14 dagen nieuwe Slagkracht.

Je kunt je hier bij hen aansluiten.

 

Invalid Input