Respect en Waardering verdienen

Je bent op een bedrijfsbijeenkomst en een hotshot wordt veel respect en waardering toegewuifd.

respect en waardering

Je kent die situaties wel.

Er is zojuist een groot outsourcing of SSC traject afgerond.

Veel eer gaat er naar de CEO’s, bestuurder of een andere senior executive.

De dealmaker met focus op de deal en de grote lijnen.

Lijnen die belangrijk zijn, maar niet kunnen worden gerealiseerd zonder managers die de business processen en veel andere details regelen en in goede banen leiden.

Daarom verdienen die laatsten evenveel waardering en respect, want zij zijn het die uiteindelijk het beoogde business resultaat weten te realiseren.

Regisseurs & demand managers vervullen bij outsourcing en SSC vorming een cruciale rol.

Helaas zien velen van hen (ook) zelf te weinig het belang van die rol. Sommige anderen zijn iets te veel met hun eigen loopbaan bezig om die rol echt goed op te kunnen pakken.

Wat is de essentie van die rol?

 

 

Waardering en Respect en de Drie Essentiële Aspecten in de Rol van Regisseur/Demand Manager

1. Focus

  • Concentratie van inspanning op die business elementen die het meeste resultaat opbrengen.
  • Focus op wat relevant en productief is.

 

2. Ondersteuning en afstemming

  • Ondersteuning van de gebruikers. Managers en medewerkers van de organisatie ondersteunen, waardoor voor hen obstakels en belemmeringen voor succes worden weggenomen.
  • Ondersteuning van de leverancier door te zorgen dat die zijn diensten optimaal afstemt op de gebruikers, zodat die diensten bijdragen aan de effectieve uitvoering van het werk.
  • Oplossen van disputen, discussies en meningsverschillen over de dienstverlening.
  • Vertegenwoordigen van de directie en gebruikers naar de leverancier, zodat de organisatie waar voor haar geld krijgt.

 

3. Ontwikkeling

  • Bijdragen aan de ontwikkeling van de organisatie en haar mogelijkheden, door de capaciteiten van de leverancier optimaal aan te laten sluiten bij die ontwikkeling.
  • Verbeteren van de performance binnen de organisatie en bij de leverancier.
  • Verhogen van de effectiviteit van de uitbestede dienst en bevorderen van samenwerking in innovatie.

Dit klinkt waarschijnlijk allemaal vanzelfsprekend. Toch?

 

 

Respect en waardering verdienen. Waar gaat het mis?

1. Focus

Mijn collega’s en ik zien de meeste regisseurs en demand managers dit aspect negeren.

Ze reageren op zaken die ze toegeworpen krijgen in plaats van overzicht te houden en prioriteit toe te kennen aan die aspecten van de samenwerking die effectiviteit van de business bevorderen.

Er is een groot verschil tussen belangrijk en urgent, maar te veel managers zien ze als synoniemen. Hierdoor werken zij voortdurend in crisismodus (aan urgenties) in plaats van stil te staan bij het doel van de organisatie, het doel van de uitbesteding en hoe zij daaraan kunnen bijdragen.

Een tweede verschil is dat tussen effectiviteit en efficiëntie.

Ook die termen zijn niet synoniem aan elkaar en effectiviteit moet altijd vooropstaan. Efficiëntie volgt na en uit effectiviteit. Draai je het om of laat je de efficiëntie (en de laagste kosten) van de uitbestede dienst voorgaan ten koste van de effectiviteit van de core business, dan draag je bij aan waardevernietiging.

En met waardevernietiging verdien je geen respect en waardering.

 

 

2. Ondersteuning en afstemming

De tweede meest voorkomende fout die wij zien, is op het gebied van ondersteuning en afstemming. Een aantal managers denken dat de leverancier hen moet ondersteunen en ontzorgen.

Dat is natuurlijk tot op zekere hoogte ook zo. Maar het kan geen kwaad om de zaak ook van de andere kant te benaderen.

De vraag is dan: Bent u als regisseur of demand manager iemand die waarde toevoegt aan de dienstverlening van de leverancier of bent u een kostenpost?

Draagt u bij aan het succes van uw organisatie anders dan via de inspanningen van de leverancier? Verdient u echt respect en waardering voor uw bijdrage aan het succes van uw organisatie?

Span of control’ is een term die we vaak horen als we de vraag stellen waarom een bestuur of directie niet zelf de leverancier van de uitbestede dienst aanstuurt.

Maar de echte reden voor het bestaan van een regie of demand management functie is niet span of control. De echte reden is overspanning van ‘focus en ondersteuning’.

Een bestuurder die zijn aandacht over te veel zaken moet verdelen, kan onmogelijk al die zaken genoeg aandacht geven om ze succesvol te laten zijn.

Een bekend Nederlands gezegde is: ‘Het oog van de meester maakt het varken vet.’ Dat betekent dat te weinig aandacht waarschijnlijk leidt tot minder opbrengst. Dat is de belangrijkste reden waarom banen van regisseurs en demand managers bestaan.

Met het negeren van die reden verdien je geen respect en waardering.

 

 

Ontwikkeling

Je zou de functie van een regisseur/demand manager kunnen vergelijken met de functie van een vergrootglas.

Houd zo’n vergrootglas in de zon en je kunt er een brandje mee stichten (als kind noemden wij zo’n vergrootglas dan ook een ‘brandglas’).

bewaken en faciliteren dat alle puzzelstukjes naadloos in elkaar passenDe zonnestralen zijn er altijd.

Het vergrootglas richt de kracht van de zonnestralen op één punt, waardoor ze gebundeld in staat zijn om verbranding te creëren.

De leverancier en zijn diensten zijn er ook altijd. Het is de rol van de regisseur/demand manager om de capaciteiten van de leverancier op specifieke resultaten te richten.

Daarnaast moet hij bewaken en faciliteren dat alle puzzelstukjes naadloos in elkaar passen.

Resultaten die de bedrijfsvoering van de uitbestedende organisatie optimaal ondersteunen.

Kan een vergrootglas een vuur starten zonder dat de zon schijnt? Nee. Op dezelfde manier kan een regisseur/demand manager niets zijn; niets zonder de leverancier.

Vanuit de behoefte van je organisatie meedenken over de ontwikkeling van die leverancier is daarom een activiteit waarmee je respect en waardering kunt verdienen.

Als regisseur/demand manager ben jij het vergrootglas, zit jij op die sleutelpositie die een succesvolle verandering of innovatie kan initiëren en/of in goede banen kan leiden.

 

Conclusie over respect en waardering verdienen

Regisseurs/demand managers moeten meer met hun leverancier bezig zijn en met hoe zij de diensten en services van die leverancier kunnen afstemmen en focussen op hun organisatie. respect en waardering verdienen met regie en demand management

Ironisch genoeg: door de leverancier en de gebruikers te helpen effectiever te zijn, verdienen zij het meest respect en waardering en bevorderen ze hun eigen loopbaan.
-
Koos Overbeeke

 

Meer weten over hoe je waardering en respect verdient?

Wat je daarvoor moet weten, kunnen en doen?

 

 

 

 

Terug van Respect en Waardering naar Slagkracht Outsourcing blog

 

 

 

 


Blijf op de hoogte. Word Insider!

Ruim 2000 collega's gebruiken de premium content die alleen voor Slagkracht Insiders beschikbaar is. Je kunt je hier bij hen aansluiten.


 

inzetbaar

Invalid Input