ReglementOutsourcing voor Toezichthouders
klok Leestijd is 2 minuten

 

 

 

 

 

Reglement Outsourcing voor Toezichthouders

(Raad van commissarissen, Raad van Toezicht)

Toezicht op organisaties vergt steeds meer toezicht op Outsourcing. Een Reglement Outsourcing helpt bestuurders, toezichthouders en commissarissen om hier in gezamenlijkheid vorm aan te geven.

Elke raad heeft een reglement. Elke raad heeft ook een reglement voor specifieke taken zoals bijvoorbeeld de auditcommissie. Deze vaak stoffige documenten kunnen soms erg belangrijk blijken. Ze bieden structuur en een formeel kader voor de werkzaamheden van toezichthouders.

Slagkracht Management heeft als missie om de kwaliteit van de Outsourcing praktijk in Nederland naar een fors hoger niveau te tillen. Daarom bieden wij kosteloos een voorbeeld reglement aan.

 

 

 

Waarom heeft elke toezichthouder zo’n reglement nodig?

“Een toezichthouder is een instituut dat onafhankelijk en onpartijdig toezicht houdt op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de organisatie en de ondernemingen die daaraan verbonden zijn.

Toezicht wordt gedefinieerd als het verzamelen van informatie over de vraag of een handeling of zaak voldoet aan de daaraan gestelde eisen, het zich daarna vormen van een oordeel daarover en het eventueel naar aanleiding daarvan interveniëren.” (Bron: Wikipedia)

Toezicht is daarmee gericht op het bevorderen van organisatiedoelen en het voorkomen van maatschappelijk ongewenste effecten. Toezicht verhoogt de kwaliteit van de BV Nederland en vergroot het gevoel van vertrouwen.

Reglement OutsourcingOrganisaties besteden steeds meer taken uit en dat maakt dat steeds meer ondernemingen met een bedrijf of organisatie verbonden zijn.

Die relaties en de resultaten van die uitbestedingen behoren daardoor tot het taakgebied van de toezichthouder.

 

 

Waarom een reglement Outsourcing?

Het is binnen raden van commissarissen en raden van toezicht een goed gebruik dat taken worden verdeeld. Tot voor kort waren de meest bekende voorbeelden hiervan de auditcommissie, de remuneratie-commissie en de selectie- en benoemingscommissie.

Steeds meer zien we ook een commissie Outsourcing over hun activiteiten en bevindingen rapporteren.

Deze commissies werken op basis van een commissiereglement. Zo’n reglement geeft aan wat de rol en de verantwoordelijkheid van de betreffende commissie is.

Daarnaast wordt de samenstelling van de commissie in het reglement vastgelegd en de wijze waarop zij haar taken uitoefent en daarover rapporteert.

 

 

Meer weten over toezicht op Outsourcing?

Je vindt meer achtergrond informatie over de rol van toezichthouders bij Outsourcing op de pagina Toezichthouders en Raden van Commissarissen en Outsourcing, een onderschat werkveld met flinke risico’s.
-
Koos Overbeeke


Een voorbeeld Reglement voor de Outsourcing Commissie downloaden >>