Regie & Demand Management processen versus content

Regie & Demand Management processen gaan over hoe we resultaat boeken bij Outsourcing van diensten, services en werkzaamheden. Ze verwijzen naar vaardigheden, ervaring en kunde die prestaties mogelijk maken.

Regie & Demand Management processen 

Inhoud verwijst naar producten, diensten en resultaten die we boeken. Dat kan perfecte ICT dienstverlening zijn of de meeste efficiënte facilitaire service, HR service of call center dienstverlening etc.

De meeste organisaties waren voorheen dicht bevolkt met inhoudelijk deskundigen op allerlei vakgebieden. Die vakgebieden ontwikkelen zich de laatste decennia sterk.

Die situatie werd voor bestuurders steeds moeilijker te managen en vormde steeds vaker een belemmering op effectieve bedrijfsvoering.

In dit gebied werkt de Regisseur / Demand Manager en hier bevindt zich zijn grootste valkuil!

 

Inhoudelijke kennis en kunde ontwikkelt zich snel

Een voorbeeld. Een uitgever van een krant had tot begin deze eeuw een eigen offset drukkerij. En hij bezat ook kennis van dat vak en wat ervoor nodig was. Vandaag de dag zou hij kennis moeten hebben van digitale druktechnieken.

Voor de meeste bestuurders zijn dit soort technisch inhoudelijke ontwikkelingen misschien wel bij te houden, maar dat vergt dan toch erg veel van hun tijd (en hun interesse).

Bestuurders kiezen ervoor om deskundigheden uit te besteden en organisaties focussen zich meer en meer op hun corebusiness. Op een abstract niveau blijft het dan beheersbaar.

Op zo’n abstract niveau is het proces van een krant of een tijdschrift maken in al die jaren ook nauwelijks veranderd. Het gaat om het verzamelen van informatie en daar interessante verhalen van laten maken.

Vervolgens worden die verhalen gebundeld en gedrukt, waarna ze worden verspreid en aan de man gebracht.

 

Wat betekent dit voor een Regisseur / Demand Manager?

De Regisseur of Demand Manager die intern invloed wil houden en extern resultaat boeken, moet zich ook daarom vooral met processen bezighouden en niet met de inhoud.

Inhoud, zoals kennis en kunde over het drukken van publicaties, kun je overal krijgen.

Maar de processen voor besluitvorming, probleemoplossing, planning, innovatie, onderhandeling, conflictoplossing, prioriteitsinstelling enzovoort, zijn onveranderlijk.

Natuurlijk moet je wel affiniteit met de inhoud van het vakgebied houden. Het is belangrijk dat je enig gevoel hebt bij de materie waarop je Regie & Demand Management processen toepast.

Maar zodra je te diep in de materie van het uitbestede werk duikt, verlies je aan twee kanten de wedstrijd.

Met je directie

De directie haakt af wanneer je te diep in de inhoud duikt. Zij willen dat je zorgt voor besturing van demand en supply en zorgt voor resultaten. Zij willen niet inhoudelijk lastiggevallen worden.

Met je leverancier

De inhoud van het werk is zijn deskundigheid. Als jij je daarmee gaat bemoeien, kan hij twee reacties vertonen.

  1. Hij gaat achteroverleunen en doet wat jij zegt. De rekening is voor jou en als het fout gaat, is het jouw schuld.

  2. Hij zoekt de confrontatie en wijst je erop dat jullie hem hebben ingehuurd voor zijn expertise. Als jij je daarmee bemoeit, kan hij niet doen waar jullie hem voor hebben ingehuurd.

Voor je het weet sta je in je uppie. Daarom is het beter om een andere weg in te slaan.

 

Een succesvolle positie kiezen

Nu is Outsourcing nog een betrekkelijk jong vakgebied. Weinig managers hebben Regie & Demand Management processen al tijdens hun studie onderwezen gekregen.

Managers die Regie & Demand Management processen wel onder de knie hebben, bezitten daarmee dus een voorsprong op veel collega’s. (Je kunt ook een voorsprong nemen door de tweedaagse opleiding Outsourcing en Holistische Regie en Demand Management te volgen.)

En zodra je Regie & Demand Management processen onder de knie hebt, raakt die kennis nooit meer verouderd. Hoe ingewikkeld de inhoud van het uitbestede werkgebied ook wijzigt of innoveert.

 

Misverstanden

Leveranciers hebben er een handje van om directies gek te maken met verhalen over hun nieuwe technologie en hoe die de business ingrijpend verandert.

In het vakgebied van IT wordt bijvoorbeeld ingewikkeld gedaan over SIAM over DEVOPS en over ‘Cloud diensten’ en doet men net of SLA vorming voor Cloud iets heel anders is dan SLA vorming voor traditionele IT.

In het Facilitaire werkveld doet men of bijvoorbeeld ‘Hostmanship’ of ‘co-creatie’ het vakgebied totaal op zijn kop zet.

In beide voorbeelden zijn dit wijzigingen die soms inhoudelijk en soms voor de praktijk van de leverancier substantieel zijn, maar die het werk van een Regisseur / Demand Manager niet echt veranderen.

De impact van die veranderingen op de werkzaamheden in de uitbestedende organisatie is ook zeer gering. Ook de impact op Regie & Demand Management processen is gering.

 

De toegevoegde waarde van technische innovaties

Voor jouw organisatie, de gebruikers en mogelijk jullie klanten kan de inhoudelijke wijziging van de uitbestede dienst mogelijk toegevoegde waarde bieden of juist waarde doen verliezen.

Kijk, dat laatste is nu een aspect waar je met Regie & Demand Management processen bovenop zit.

Want afspraken maken over en het monitoren van de resultaten van uitbesteed werk en waar nodig bijsturen, daar zit jouw toegevoegde waarde.

 

Toegevoegde waarde van de Regisseur / Demand Manager

Weten hoe je toegevoegde waarde levert voor je organisatie (de Regie en Demand Management processen die voor je werken) is veel belangrijker dan detailkennis van het werkgebied dat is uitbesteed.

Leg in de communicatie met je stakeholders ook niet de nadruk op die processen. Zij zullen dat snel zien als jouw vakgebied en interesse verliezen.

Communiceer over de risico’s die je signaleert en welke resultaten je nastreeft en al hebt gerealiseerd.

Zorg er ondertussen voor dat je die Regie & Demand Management processen tot in de puntjes beheerst, zodat je snel en efficiënt resultaten kunt leveren.
-
Koos Overbeeke

 

Linken naar gerelateerde informatie

Slagkracht Outsourcing Opleidingen
Meer leren over Regie en Demand Management systemen en processen
Ontwikkelstrategie-voor-Demand-Management Service Integratie en Management

 

 

Terug van Regie & Demand Management processen naar Slagkracht Outsourcing Regie bij Outsourcing

 

 

 


 

 

contactSlagkracht Management;dm opleiding

Consultancy, Opleidingen en Implementatie Service

voor Governance (Regie) en Demand Management

bij Outsourcing en SSC

 

Neem gerust vrijblijvend contact op voor meer informatie of bel even