demand management competenties
klok Leestijd is 5 minuten

 

 

 

 

 

De juiste Demand Management Competenties?

Waar hebben we het over?

Negen Demand Management competenties vormen de sleutel tot succes voor uitbesteed werk.

Zoals de mooiste auto niet rijdt als je de sleutel ervan niet bezit, zo zal de beste leverancier voor jullie uitbesteed werk slecht functioneren als jullie niet beschikken over negen Demand Management Capabilities.

Capabilities? Koos, je had het net nog over Competenties!

 

 

Het goede nieuws

Dat is nu het goede nieuws. Want capabilities zijn competenties die je op organisatieniveau bezit.

Je hoeft die competenties dus niet allemaal als Regisseur/Demand Manager in huis te hebben!

Het is wel handig als je over een aantal van die competenties beschikt maar de andere, die je niet zelf in huis hebt, daarover moet je binnen je organisatie kunnen beschikken.

En zelfs dat laatste is rekbaar. Als je een ZZP-er kent die over bij jullie ontbrekende competenties beschikt en je hebt met die man of vrouw een goed contact zodat je hem/haar snel in kunt zetten, dan werkt dat ook.

Belangrijk om te weten.

Naast menselijke competenties zijn er ook nog organisatorische competenties zoals processen, systemen en hulpmiddelen die bijdragen aan de negen Demand Management Capabilities.

 

Zwaar weer

Beschik je niet over alle competenties, niet alle capabilities, ook niet op afroep, dan kun je op enig moment zwaar weer verwachten.

Het is daarom verstandig lacunes snel in te vullen eventueel met behulp van de opleiding Regie en Demand Management.

 

Waar hebben we het over

Over wat voor competenties hebben we het? Hoe maak je de vertaling van abstracte competenties naar praktisch management en het werk van elke dag?

Hoe geef je invulling aan die competenties in de organisatie die achterblijft na een outsourcing project?

 

 

DirkJan mailt:

Help, mijn afdeling wordt geoutsourcet!

DirkJan, ICT-manager bij de overheid mailt ons met de mededeling dat de ICT wordt geoutsourcet naar een SSC.

Zijn organisatie richt samen met vijf andere organisaties zo’n SSC op. Het SSC valt onder de wet voor Gemeenschappelijke Regelingen (GR).

 

Een GR is wat we in het zakelijke (private) bedrijfsleven een 'captive outsourcing' noemen

 

Bij een captive outsourcing heb je als uitbesteder meer macht en invloed op de leverancier dan bij traditionele outsourcing.

Mits je het goed regelt

Maar deze GR is er één van het complexe soort, omdat het eigenaarschap bij vijf bestuurders van vijf verschillende organisaties komt te liggen.

Samen gaan zij het bestuur van het SSC vormen. Maar over de problematiek van zo’n GR SSC lees je elders meer.

 

DirkJan vraagt of wij hem kunnen helpen, omdat hij vermoedt dat zijn oude rol als ICT-manager zich slecht verhoudt met de rol van Demand Manager ICT die hij nu aangemeten krijgt.

Hij wil weten welke Demand Management competenties hij nodig heeft om een succes van zijn nieuwe rol te kunnen maken?

 

Een glimlach van herkenning verschijnt op mijn gezicht bij deze vraag

In 2002 stond ik voor dezelfde problematiek. Na ruim een jaar worstelen vond ik in Londen antwoorden, bij de professoren David F. Feeny & Lesley P. Willcocks.

Feeny en Willcocks onderwezen me in de theorie van het Demand Management (inclusief regie en supply management) met negen management capabilities.

Zoals gezegd zijn capabilities competenties. Niet op persoonsniveau maar op organisatieniveau. Wij gebruiken voor het gemak de meer bekende term competenties. Dus Demand Management Competenties.

Het model van Feeny en Willcocks snijdt hout maar is wat theoretisch. Niet verwonderlijk natuurlijk voor een model ontwikkeld door professoren.

In 2003 stond ik voor de opgaaf dit theoretisch model een praktische vertaling te geven.

Gelukkig lukte dat en vandaag hebben we uitgebreid ervaring met Demand Management Competenties en kun je ons hier er gewoon hiernaar vragen.

Maak gebruik van onze Q&A Tuesday service (gratis) en je krijgt per omgaande antwoord.

 

 

Demand Management Competenties bij outsourcing

Capabilities worden vaak vergeleken met competenties. Wij doen dat ook. Hoewel dat meestal een werkende vergelijking oplevert, is het van belang om een aantal verschillen onder ogen te zien.

 

 • Competenties spelen zich af op het niveau van het individu.

 • Capabilities spelen zich af op het niveau van de organisatie. Meestal zijn er meerdere personen nodig, mensen met verschillende competenties die samen een capability kunnen invullen.

 • Een competentie bezit je al dan niet. Bezit je hem niet, dan kun je een bepaalde functie niet uitoefenen.

 • Een gewenste capability hoef je niet te bezitten, als je hem als Demand Manager maar beschikbaar hebt (iemand anders kan hem jou beschikbaar stellen).

 

In gesprekken met Demand Managers, Facility Managers, CIO’s en CFO’s blijkt dat zij allen worstelen met het begrip ‘competentie’.

Wat is het?

Hoe kun je het waarnemen?

Daarom eerst nog een andere begripsverduidelijking.

 

 

Demand Management competenties

Wat zijn die competenties?

Wat zijn Demand Management Capabilities?

Wat kun je er mee?

Een competentie kun je niet zien, gedrag bijvoorbeeld wel. Maar wat zijn eigenlijk competenties?

Competenties zijn bouwstenen van succesvol gedrag. Je kunt de vergelijking met een ijsberg maken.

Het topje van de ijsberg is zichtbaar omdat dat boven het water uitstijgt. Gedrag is wat je ziet zoals het topje van de ijsberg.

Wat je niet ziet is wat onder water zit. Net zoals bij een ijsberg is wat je niet ziet veel meer dan dat wat je wel ziet.

 

ijsberg ter vergelijking met eigenschappen die een demand management competentie vormen

 

 

Voorbeelden van eigenschappen die samen een competentie vormen zijn: kennis, waarden en normen, motivatie, vaardigheden, aanleg, ambitie, persoonlijke kwaliteiten en intelligentie.

 

Capabilities gaan nog een stap verder. Organisatorische processen, systemen en hulpmiddelen kunnen ook bijdragen aan een capability.

Met behulp van capabilities kun je het gebruik van diensten en services mogelijk maken en de samenwerking met de leveranciers regelen.’

Daarbij moet die beschikbaarheid van die diensten in redelijkheid onder de gebruikers worden verdeeld.

Tegelijkertijd moet de verspreiding van de gebruiksrechten worden beperkt, voor zover bijvoorbeeld ongelimiteerd gebruik zou kunnen leiden tot (financiële) schade aan de organisatie.

Een mondvol, en zo abstract geformuleerd kreeg ik het in 2003 ook voor mijn kiezen. Maar een eenvoudig voorbeeld maakt duidelijk wat capabilities doen.

 

 

Je auto

Een alledaags eenvoudig voorbeeld van Demand Management Competenties

 

capability voorbeeld autosleutel

Tot enkele jaren terug ontving ik bij mijn auto een moedersleutel vergelijkbaar met nevenstaande afbeelding.

Die sleutel maakt mij capabel om de auto te openen, te starten en af te sluiten en je kunt er ook mee in het handschoenenkastje komen.

Een andere sleutel, de valet parking key, vervult dezelfde functies, maar daarmee kun je niet in het handschoenenkastje!

Er is een derde sleutel en daarmee kun je alleen de deur openen en in het handschoenenkastje komen maar niet wegrijden!

 

Afhankelijk van de sleutel die je als gebruiker krijgt aangereikt ben je in staat (capabel) om wel of niet bepaalde functies uit te oefenen.

In hotels zie je nog een andere capability in actie. De capability die je in staat stelt sleutelcodes te wijzigen.

Je ziet die capability bijvoorbeeld in werking bij de receptie waar met de input van enkele toetsenbord aanslagen de autorisatie van een kamersleutel wordt gewijzigd.

Met haar capability bestuurt de receptioniste dus het gebruik van bepaalde diensten en services.

 

 

Demand Management Capabilities

De vraag naar Facility diensten, HR- en/of IT-diensten zal in de meeste gevallen ongewenst groot worden als gebruikers onbeperkt toegang tot de dienst krijgen.

Met die onbeperkte toegang zou de uitbestedende organisatie economische schade lijden.

Om die reden wordt die toegang via mensen, processen en systemen enerzijds mogelijk gemaakt en anderzijds op basis van beleid, regelgeving en handhaving beperkt, zodat de vraag niet uit de hand loopt.

Omdat de levering van diensten nu is uitbesteed moet ook de provider van diensten aangestuurd worden en de juiste kaders meekrijgen.

Ook moet bepaalde dienstverlening soms wijzigen en aangepast worden aan veranderende omstandigheden.

De functies en processen waarmee men dit regelt, bestuurt en monitoort noemen we nu Demand Management Competenties.

Dat zijn dus management cultuur (waarden en normen), vaardigheden, kennis en kunde, doelen en ambities aangevuld met de juiste processen, hulpmiddelen en systemen.

 

 

De negen Demand Management Competenties

die je nodig hebt

Er zijn drie aandachtsgebieden. De negen Competenties heb je binnen die drie aandachtsgebieden nodig.

 

drie aandachtsgebieden van demand management competenties

 

 

Je hebt negen competenties nodig om deze drie aandachtsgebieden inhoud te geven en effectief te maken.

Je ziet dat de drie aandachtsgebieden elkaar op sommige plekken overlappen. Dat komt doordat er competenties zijn die je in meerdere gebieden toepast.

 

Business visie realiseer je met de competenties:

 1. Relatie Management,
 2. Business Systeem denken (processen, systemen en hulpmiddelen),
 3. Het Contract Faciliteren,
 4. Leiderschap (Governance),
 5. Geïnformeerd inkopen.

 

 

Organisatie inrichting realiseer je met de competenties:

 1. Relatie Management,
 2. Leiderschap (Governance),
 3. Geïnformeerd inkopen,
 4. Organisatie ontwerp (architectuur/inrichting),
 5. Zorg dat het werkt (trouble shooting).

 

 

Diensten en service levering realiseer je met de competenties:

 1. Contract Faciliteren,
 2. Leiderschap (Governance),
 3. Geïnformeerd inkopen,
 4. Zorg dat het werkt (trouble shooting),
 5. Leverancier ontwikkeling,
 6. Contract monitoring.

 

In bovenstaand overzicht zie dat je de competentie leiderschap/governance (4)  en geïnformeerd inkopen (5) in alle drie de aandachtsgebieden actief is.

Van de competenties contract faciliteren (3), zorgen dat het werkt (7) en relatiemanagement (1) zijn zie je dat ze in twee gebieden nodig zijn.   

 

 

Samenvatting:

Demand Management Competenties bij Outsourcing

Competenties heb je nodig voor het besturen van uitbesteed werk.

 

capability regie functie  demand manager

 

De negen demand management competenties stellen een organisatie in staat om de relatie met een leverancier van uitbestede diensten profijtelijk te onderhouden.

 

De demand manager vervult daarbij de rol van spin in het web.

 

 

Meer informatie

Informatie die je helpt een succesvolle outsourcing te realiseren

Een meer uitgebreide uitleg van de negen demand management competenties, wat ze inhouden, welke voordelen je ermee bereikt vind je in ons rapport.

 

rapport demand management capabilities

 

Om dit rapport in je bezit te krijgen klik je op bovenstaande afbeelding.

Je leest in dit rapport ook:

 • hoe Demand Management Competenties je helpen de zaak onder controle te houden,
 • waar (bij wie, bij welke functies of personen) je ze kunt onderbrengen,
 • hoe ze je helpen een succesvolle outsourcing te realiseren en
 • hoe ze je leven makkelijker en meer ontspannen maken.

 

 

Daarom stellen we je graag belangeloos het rapport beschikbaar waarin je dit allemaal kunt lezen.

Dit rapport hebben we een tijd terug voor een klant geschreven en recent geactualiseerd. Natuurlijk hebben we het ook gekuist en is alle klantspecifieke informatie verwijderd.

Onze klant heeft de kosten voor dit rapport al betaald. Hij heeft de informatie en adviezen in dit rapport succesvol toegepast en hij stemt in met verdere verspreiding.

Hij stelt het rapport over Demand Management Competenties samen met ons nu belangeloos voor jou beschikbaar.
-
Koos Overbeeke

 

 

Veel collega's lezen ook:

Tweedaagse Opleiding Regie en Demand Management
Het rapport Demand Management Capabilities
Governance bij Outsourcing
Q&A Tuesday service
Een GR en de Gemeente
Terug van Demand Management competenties naar Regie en Demand Management bij Outsourcing