Zo'n outsourcing opleiding hebben wij niet nodig

Outsourcing opleiding.Wij hebben dat niet nodig

 

Wij hebben dat niet nodig. Met gezond verstand kom je er ook!

Misschien ben jij iemand die met gezond verstand heel ver kan komen of misschien is je manager iemand die er zo over denkt.

Dan heb je, of dan heeft je manager of misschien hebben jullie beiden, gelijk. Dat is zo.

Toch ben je ooit naar school gegaan en heb je onderwijs genoten om dat gezonde verstand te voeden en aan te scherpen met informatie. Die informatie heeft je verder gebracht toch?

 

Bestaat het vakgebied van Regie en Demand Management wel?

Ik heb er nog nooit een academische opleiding voor gezien!

Dat klopt. Maar nog niet zolang geleden, in de 18e eeuw schreef Adam Smith, de grondlegger van de economische wetenschap, The Wealth of Nations. Pas ver in de 19e eeuw ontstonden de eerste wetenschappelijke opleidingen, aanvankelijk als bijvak van filosofie.

Regie en Demand Management wordt op dit moment op steeds meer universiteiten (o.m. TU Twente en TU Delft) als bijvak gedoceerd.

 

Ik geloof niet dat Regie en Demand Management een erg belangrijk vak is

Mag ik je daar een vraag over stellen? Weet je hoe groot ons bruto nationaal product (BNP) is?

In 2014 was dat voor Nederland 880 miljard Euro.

De omzet in FM en IT was ongeveer 120 miljard. Ruwweg 60% daarvan is uitbesteed. Dat is een omzet van ruim 70 miljard.

Alle outsourcing bij elkaar is in Nederland goed voor ongeveer 90 miljard ofwel ruim 10% van ons BNP.

In 2002 was dat nog maar 8 miljard bij een BNP van ruim 450 miljard ofwel nog geen 2%. Het belang van Outsourcing in Nederland is daarmee veel harder gestegen dan de economie in zijn geheel.

 

Ik ken bijna niemand die een opleiding op dit gebied heeft gevolgd

Mag ik je nog een vraag stellen? Weet je hoeveel professionals in Nederland Outsourcing, Regie en/of Demand Management tot hun werkpakket rekenen?

Volgens LinkedIn en Facebook zijn dat er ongeveer 1800.

Van die 1800 zijn er in de twee jaar dat wij deze opleiding aanbieden ruim 200 door ons opgeleid.

Anno 2002 was er in Nederland geen Hogeschool of Universiteit die deze vakken in hun curriculum hadden. Vandaag de dag doceren vijf hogescholen en 3 universiteiten het vak Regie en Demand Management bij Outsourcing.

 

Niemand van mijn collega’s op het werk heeft een Outsourcing Opleiding

of een opleiding Regie en Demand Management gevolgd

Dat kan maar als je regelmatig jonge mensen in laat stromen dan kun je dat niet lang meer zeggen.

Enkele jaren terug tekenden op onze eerste training 6 mensen in. Bij de laatste twee opleidingen moesten we mensen op de wachtlijst zetten omdat er meer boekingen waren dan beschikbare plaatsen.

Ontwikkelingen gaan snel. Doe mee, meld je aan en sluit je aan.

- Koos Overbeeke opleiding outsourcing

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug van Outsourcing Opleiding, wij hebben dat niet nodig naar Outsourcing Opleidingen