outsourcing naar India het verre Oosten
klok Leestijd is 4 minuten

 

 

 

 

 

ICT Outsourcing naar India, de valkuil en

5 aandachtspunten

 

Outsourcing naar India en andere lagelonenlanden is voor een aantal grote organisaties een gepasseerd station.

Computable schreef: “Indiase ICT-industrie is over zijn hoogtepunt” ;een stelling die Forbes overigens al in 2008 onderschreef in “The Coming Death Of Indian Outsourcing”.

In deze Gids spreken voor het gemak over offshoring naar India. Mar in plaats van India kun je ook lezen: De Philipijnen, Vietnam,

 

 

Maar, schaarste aan expertise is een hot issue

Anno nu is voor veel kleinere ICT organisaties de schaarste, capaciteitsgebrek van HBO/Universitair geschoolde programmeurs/ontwikkelaars, een hot issue. En ook grote organisaties kampen hiermee.

En grote organisaties besteden nog steeds uit naar India. Recent was British Airways nog groot in het nieuws vanwege omvangrijke Indiase Outsourcing trajecten.

Helaas voor British Airways leverde die Outsourcing grote problemen op en hadden veel reizigers hier ernstige hinder van.

 

 

 

Wanneer is offshoring een goed idee

En wanneer niet?

Ondanks de meerkosten die besturing op afstand met zich meebrengt, kunnen bedrijven in landen zoals India concurrerend werken. Indiase ICT-bedrijven opereren daarbij op een professioneel niveau (CMMI level 5) waar het doorsnee Nederlandse ICT bedrijf niet aan kan tippen.

Tijdens bezoeken aan Indiase ICT-bedrijven raakten wij onder de indruk van hun professionaliteit. Ook dit voordeel heeft echter zijn nadeel hebben wij in de praktijk ervaren en outsourcing naar India is dan ook geen Haarlemmerolie voor kostenreductie of schaarse expertise in Nederland.

Er zijn situaties waarbij je er maar beter niet aan kunt beginnen. Wanneer wel en wanneer niet? Hoe kijk je als business vertegenwoordiger naar deze vorm van ICT-outsourcing genaamd ‘offshoring’?

 

 

Hoe beoordeel je een ICT Outsourcing naar India?

De beoordeling hangt samen met de beoordeling van de organisatiesituatie. Wat is het meest van belang?

 1. Flexibiliteit, snel kunnen inspelen op veranderingen in de markt of in de regelgeving

Of

 1. Betrouwbare consistente dienstverlening tegen zo laag mogelijke kosten?

Een lastige vraag waar diverse organisaties zich in hebben vergist, zoals we verderop zullen zien. Laten we eerst even stilstaan bij de kenmerken van een betrouwbare en consistente dienstverlening.

 

 

De kracht van betrouwbare en consistente dienstverlening

Wanneer heb je die kracht nodig?

Toen het woord 'bureaucratie' werd uitgevonden, was dat een goede zaak. ICT Outsourcing naar India. Gevangen in Bureaucratie? Bedrijven probeerden om te gaan met groei waarbij het niet langer mogelijk was om met direct toezicht vanuit de bedrijfsstichter te zorgen voor een consistente en consequente bedrijfsvoering.

Bureaucratie is een standaard set van processen en procedures die voor samenhang en consistentie in de bedrijfsvoering zorgt. 

Die betrouwbaarheid en consistentie is er zelfs wanneer het werk wordt uitgevoerd door verschillende mensen, op verschillende locaties en in verschillende culturen.

Maar de kracht van de bureaucratie - consistentie - is ook zijn grootste zwakte; een bureaucratische omgeving kan niet goed omgaan met veranderende omstandigheden of met situaties waarvoor de regels niet werden ontworpen.

Een bureaucratie leert mensen af om zelf na te denken en leert mensen aan om de regels te volgen. Als er voor een bepaald vraagstuk geen regels zijn of als de situatie verandert, is ‘Leiden in last’.

Wat betekent dit voor ICT Outsourcing naar India?

 

 

De achillishiel van ICT Outsourcing naar India

Er is een vuistregel in softwareontwikkeling die zegt dat de moeite en de kosten die gepaard gaan met het oplossen van een probleem stijgen met een factor tien op elk niveau in het software-ontwikkelproces.

Dus een probleem dat wordt opgemerkt in de ontwerpfase is tien keer gemakkelijker op te lossen dan hetzelfde probleem opgemerkt tijdens programmering, en honderd keer gemakkelijker op te lossen dan wanneer het wordt opgemerkt tijdens de systeemtesten.

Indien de software al is geïmplementeerd voordat men het probleem ontdekt, dan zijn de oploskosten duizend keer hoger dan ze zouden zijn geweest bij vaststelling tijdens de ontwerpfase.

ICT outsourcing naar India (of een ander lagelonenland in het verre Oosten) levert nog te vaak dit soort situaties op.

 

Het probleem van CMMI level 5

ICT Outsourcing naar India - CMMI Step Chart

 

CMMI is een systeem van harde regels en procedures. Een bedrijf dat op level 5 opereert, zoals de meeste Indiase ontwikkelaars en beheerders doen, produceert gegarandeerd kwaliteit volgens de specificaties die je aanlevert, zeer gedetailleerd moet aanleveren.

CMMI level 5 is een systeem dat ervoor zorgt dat output van een kwalitatief hoog niveau wordt geleverd, ongeacht of het door mensen wordt uitgevoerd die jullie bedrijf en jullie bedrijfsvoering niet kennen en die op locaties aan de andere kant van de wereld werken.

Stel nu

 • dat bij de specificatie ergens een foutje is gemaakt,
 • of er is een aanname gedaan die in de praktijk niet blijkt te werken,
 • of je hebt vooraf bepaalde situaties over het hoofd gezien, dat laatste was het geval bij British Airways,
 • of jullie situatie verandert, waardoor de software of de dienstverlening moet worden aangepast.

Dan begint het hele spel weer van voren af aan.

De kosten van verandering of foutherstel zijn vele honderden maal hoger dan ze in een interactief en lokaal ontwikkeld systeem zouden zijn geweest.

 

 

ICT outsourcing naar India en flexibel kunnen inspelen op veranderingen

In een stabiele organisatie, een organisatie met meestal ook een stabiele omgeving, kan software ontwikkeld en ICT beheer worden uitgevoerd met de CMMI-benadering. Stabiele organisatiedelen met stabiele processen hebben baat bij de uitbesteding van softwareontwikkeling naar India.

Veel organisaties hebben echter met schade en schande ondervonden dat goedkoop op de korte termijn ‘duurkoop’ op de lange termijn is.

Naast British Airways zijn er Nederlandse organisaties zoals het UWV en de Belastingdienst die dachten dat ze stabiele processen bezaten.

Helaas verkeken zij zich op het tempo waarmee de politiek hen opzadelde met nieuwe regelgeving, wat weer veranderende processen tot gevolg had. Iedereen heeft in de krant gelezen of op TV gezien wat dat voor catastrofale gevolgen in de IT kosten had.

 

 

Besluitvorming over ICT Outsourcing naar India en andere lagelonenlanden

5 aandachtspunten

Belangrijk is dat alle beslissers een goed begrip hebben van de filosofie, de strategie en de dynamiek waarin de organisatie opereert. Overwegen jullie ICT Outsourcing naar India of een ander land in het verre Oosten, houd dan deze 5 aandachtspunten bij de hand:

 1. Organisaties kunnen nooit excelleren in dienstverlening of de competitie met concurrenten winnen, op basis van in beton gegoten regels en ICT-systemen.

 2. Organisaties kunnen echter zeer efficiënt consistente en betrouwbare dienstverlening leveren op basis van strak en consistent toegepaste regels en daarbij aansluitende ICT-systemen.

 3. In de praktijk blijkt dan dat bijvoorbeeld voor financiële systemen consistentie belangrijker is dan flexibiliteit. In 2011 schreven we nog dat dit ook geldt voor bijvoorbeeld de productiesystemen bij NedCar (automobielindustrie) of de inkoopprocessen bij KPN en de btw-administratie bij de Belastingdienst.

  Anno NU blijken ook deze takken van sport behoefte te hebben aan flexibiliteit en snelle in te voeren aanpassingen. Kortom, ‘flexibel en snel’ wordt steeds belangrijker en consistentie en betrouwbaarheid boeten aan belangrijkheid in.  

 4. Processen die meer klant- of marktgericht zijn of afhankelijk zijn van regelmatig wijzigende regelgeving, dienen flexibel te kunnen worden aangepast.

 5. Ook is het van belang dat de mensen die in deze processen werken en de bijbehorende systemen bedienen, regelruimte bezitten. Zij moeten binnen het kader van de bedrijfsstrategie kunnen inspelen op specifieke situaties.

 

 

Cloud ICT beheer steeds vaker het betere alternatief

voor ICT Outsourcing naar India

ICT beheer in de Cloud blijkt steeds vaker een concurrerende propositie omdat de kosten hiervan zeker een derde lager kunnen liggen dan klassiek ICT offshore beheer, mits je gebruik kunt maken van standaard applicaties.

Daarbij kunnen ook de Regie en Demand Management kosten bij Cloud Service aanmerkelijk lager zijn dan bij Offshoring services.

Kan of wil je met standaard applicaties niet uit de voeten dan bieden Cloud oplossingen voor schaarste aan ontwikkelexpertise geen oplossing.

 

 

Conclusie voor ICT Outsourcing naar India,

de valkuil

We zien Outsourcing naar India krimpen doordat in onze dynamische wereld flexibiliteit en snel kunnen schakelen in veel gevallen belangrijker is geworden dan consistentie en betrouwbaarheid.

Dat laatste is steeds vaker een valkuil. Ook de beschikbaarheid en het lagere kostenniveau van Cloud Service spelen een rol bij de krimp.

Organisaties die hoogwaardige ontwikkelcapaciteit nodig hebben zullen voorlopig hun blikken blijven werpen op landen waar Universitair geschoolde wiskundigen en engineers ruim voorhanden zijn.

Ons advies is maak daarbij een keuze en maak daarover goede afspraken; snel en flexibel of consistent en betrouwbaar. Zet een Bridge SE in om een en ander te besturen.
-
Koos Overbeeke

Gerelateerde informatie voor ICT Outsourcing naar India:

8 fouten bij Offshoring die je beter niet kunt maken
Cloud Computing
De offshore kloof overbruggen met de Bridge SE