klok Leestijd is 3 minuten
een goede en betrouwbare Implementatiemanager

 

 

 

 

Hoe vind ik een goede en betrouwbare Implementatiemanager?

 

Op het moment dat je op zoek bent naar een Regie & Demand Management adviseur, iemand die jullie levert wat echt voor jullie van belang is, kun je jezelf twee vragen stellen.

 

 1. Willen wij iemand, een adviseur of adviesbureau, die voor ons alle werk uit handen neemt?

  Een adviseur die een team consultants bij ons aan het werk zet? Een team dat straks zijn kant-en-klare producten aan onze mensen overdraagt?
   

 2. Of, willen wij een adviseur inhuren die ons bij de hand neemt en ons stap voor stap in onze nieuwe (of verbeterde) rol zet?

  Iemand die als expert, leraar en coach hoofdzakelijk solitair wordt ingehuurd en die vooral in samenwerking met ons de zaak goed op de rails zet?

Laten we starten door de eerste optie nader te bekijken.

 

 

Optie 1:

Een adviesbureau dat jullie al het werk uit handen neemt

Een adviesbureau dat uw mensen al het werk uit handen neemt

Bekende bureaus in deze categorie zijn Berenschot (overheid), Facilicom (facilitaire diensten), Quint Wellington Redwood (IT) en Verdonck, Klooster & Associates (ICT).

Daarnaast willen alle grote Outsourcing providers jullie Regie of Demand Management functie graag helpen inrichten op het moment dat jullie klant bij hen worden (werk bij hen uitbesteedt).

Wij raden iedereen aan om eens op hun sites rond te kijken!

 

Wat zie je?

 

Kun je op hun site precies achterhalen waar het bij de besturing van uitbesteed werk om draait?

Geven zij aan wat de valkuilen zijn?

Geven zij aan welke alternatieven er zijn? Wat de voor- en nadelen van die alternatieven zijn? Hoe zij een traject aanpakken? Wat zo’n traject jullie gaat kosten?

Waarschijnlijk niet. Wel schermen ze met grote klanten waar ze het kunstje al voor hebben verricht. Hebben jullie wat aan die informatie?

Nee, want jullie situatie is anders. Maar blijkbaar werkt het commercieel gezien wel.


Laten we wel wezen, een oud gezegde gaat ook vandaag nog steeds op:

No one ever got fired for buying IBM

Dit gezegde uit de jaren 80 van de vorige eeuw werd gebezigd door klanten van IBM. En de essentie van dit gezegde gaat nog steeds op. Je zult u echt geen grote buil vallen door een van voornoemde internationale advies-firma’s in te huren.

Leveren ze goed werk? Ze leveren zeker geen slecht werk. Het zijn generalisten die ook Regieklussen aankunnen. Ze behoren tot de gevestigde klasse, hebben een goede naam en dat betaalt zich uit. Adel verplicht.

Aan het einde van een traject met hen zijn jullie 100 % tot 500 % duurder uit dan met een bureau met een minder grote naam. Maar je loopt persoonlijk, als verantwoordelijke inhuurder, geen risico met hen.

Veel bedrijven, overheden zorginstanties en gemeenten hebben in de afgelopen jaren de goedkopere optie gekozen, maar er zijn ook veel bedrijven en overheidsinstellingen die toch liever bij wijze van spreken: ‘IBM kopen’.

En wij begrijpen dat? Gaat het toch fout dan licht het zeker niet aan jou als inhuurder. Je hebt immers een gerenommeerde partij gecontracteerd!

 

 

Optie 2:

Een adviseur inhuren die alle betrokkenen bij de hand neemt en hun slagkracht geeft

Van het type adviseurs en bureaus die dit beloven, zijn er weer twee soorten:

  1. Adviseurs die jullie coachen en begeleiden op persoonlijke ontwikkeling of die een strategie verkopen.

  2. Bureaus die jullie praktische instrumenten en processen aanreiken en die je leren om daarmee te werken.

 

Over de adviseurs en bureaus van het eerste soort kunnen we kort zijn.

Kort geleden troffen we weer zo’n adviseur bij een universitair ziekenhuis. Hij was al vier maanden bezig een groep managers te coachen met het doel dat ze meer grip op het proces zouden krijgen. Tot nu toe was het resultaat negatief.

De opdrachtgever vroeg zich af hoe dit kwam en was geneigd de betrokken managers een brevet van onvermogen te verstrekken.

Niets was echter minder waar. De adviseur beschikte domweg niet over de praktische instrumenten die deze managers nodig hadden om hun processen onder controle te krijgen.

Kortom: als het bij jullie niet aan instrumenten en kundigheid schort, maar wel aan attitude en persoonlijke vaardigheden, dan ben kan zo'n adviseur goed werk doen.

Maar als alle betrokkenen prima in hun vel zitten maar het ontbreekt hen aan expertise voor het besturen van uitbesteed werk, kennis en kunde voor het herstellen van de machtsbalans met de provider, dan kunt je beter een bureau inschakelen dat in die kennis en kunde kan voorzien.Een adviseur inschakelen die alle betrokkenen kennis en instrumenten aanreikt

een adviseur inschakelen die uw mensen kennis en instrumenten aanreikt

 

Deze bureaus herken je aan het volgende profiel:

 • Professionaliteit

  Uitgebreide en zeer diepgaande kennis van de besturing van uitbesteed werk.

  Dit bureau demonstreert deze kennis via publicaties, door het verzorgen van spreekbeurten en keynotes, door het verzorgen van trainingen in Regie, Demand Management, Governance en meer. Zo'n bureau kan optreden als implementatie-adviseur of als implementatie-manager.

  Zo’n bureau demonstreert in zijn publicaties en spreekbeurten dat het in staat is om nauwkeurig complexe uitbestedingssituaties te analyseren en hiervoor verbetervoorstellen te formuleren en toepasbaar te maken.
   

 • Communicatie

  Zo’n bureau demonstreert uitstekende communicatieve (mondeling en schriftelijk) vaardigheden, waaronder het vermogen om complexe concepten en aanbevelingen over te brengen op het directieniveau, maar ook in een heldere en overtuigende stijl afgestemd op verschillende operationele doelgroepen.
   

 • Teamwork

  Het bureau beschikt over aantoonbare kwaliteiten voor het vestigen en handhaven van goede werkrelaties. Niet alleen op strategisch niveau. Dat laatste kunnen alle bureaus goed. Maar ook op tactisch en operationeel niveau.

  Communiceren en goede werkrelaties opbouwen met mensen die een diversiteit aan achtergronden inbrengen.
   

 • Besluitvorming

  Adviseurs van dit bureau demonstreren mogelijkheden om de belangrijkste vraagstukken in een complexe situatie te identificeren. Ze weten snel tot de kern van de zaak door te dringen en oplossingen te genereren. Zij tonen discretie en gevoel voor verhoudingen bij het toepassen van expertise om complexe en/of gevoelige kwesties op te lossen.
   

 • Leiderschap

  De adviseurs van dit bureau tonen het vermogen om kennis en vaardigheden over te dragen aan collega’s en groepen medewerkers en krijgen deze mensen in beweging om het geleerde toe te passen. Zij weten anderen te stimuleren en te activeren bij het implementeren van kennis en instrumenten en zo resultaten te realiseren.