De drie pijlers in het huis van demand management

klok Leestijd is 2 minuten

 

 

 

De drie pijlers in Het Huis van Demand Management

 

Voor een volledig uitgeruste Demand Management functie heb je een huis met  gereedschap, kennis en kundes nodig, zoals:

 • 9 Demand Management kundes (z.g. capabilities) 
 • 11 Demand Management processen 
 • 8 Demand Management systemen 


Meestal is het niet effectief om al die kennis en kunde ook in één Demand Management functie samen te brengen.


In onze publicatie ‘Welke Demand Management kundes heb ik in onze situatie nu echt nodig?’ zien we dat de demand management bijdrage aan het succes van de uitbesteding verschillend is in opeenvolgende fasen van de uitbestedingscyclus.

 

Het huis van Demand Management

 

Het huis van demand management

 

 

In de tijd gezien neemt de zogenaamde ‘werkfase’ van een Outsourcing of SSC contract ongeveer 80 % van de looptijd van de uitbesteding in beslag (de looptijd is gemiddeld vijf jaar).

Het is daarom niet onverstandig om de kerntaak van Demand Management op deze 80 % af te stemmen. De kerntaak van demand management rust op de drie pijlers van:

 • relatiemanagement / vraag management
 • contractmanagement en 
 • performance management 

Aan die drie pijlers is onlosmakelijk een governance rol gekoppeld.

 

De governance rol zorgt voor:

 • de beschikbaarheid van alle benodigde kennis, kunde en gereedschappen (systemen, processen en procedures); 
 • ondersteuning van en rapportage aan directie/bestuur; 
 • afstemming tussen vraag en aanbod; 
 • strategievoorbereiding en strategie-afstemming op de algemene strategie, het organisatiebeleid. 

 

Op afroep beschikbare functionaliteit

In de onderbouw van het huis treffen we demand management functies aan die niet continu beschikbaar hoeven te zijn en die geen deel hoeven uit te maken van de demand management organisatie, maar die wel binnen de uitbestedende organisatie beschikbaar moeten zijn.het huis van demand management met toelichting

 

We spreken ook over demand management capabilities. ‘Capability’ wil zeggen dat de organisatie capabel is om een functie uit te voeren zonder dat het nodig is dat de demand manager zelf over die kennis en kunde beschikt.

In de bovenstaande figuur zijn alle demand management functies iets meer in detail toegelicht.

De figuur laat ook nog functies zien die niet tot de demand management familie worden gerekend.

Functies die op momenten zoals contractvorming, start en implementatie van de uitbesteding, contractevaluatie en contractbeëindiging (resourcing of insourcing) van grote toegevoegde waarde zijn.

 

 

De voordelen van een effectieve Demand Management functie

Bij klanten die een effectieve demand management functie hebben ingericht, zien we dat ze een aantal voordelen genieten:

 1. zeer effectieve communicatie tussen de gebruikers, de leverancier en stakeholders; 
 2. vroegtijdige waarschuwing van incidenten en problemen en escalatie; 
 3. kostenbesparingen door een sterke focus op resultaten; 
 4. kostenbesparingen door innovatie; 
 5. beoogde resultaten worden gehaald; 
 6. beoogde resultaten worden veel sneller bereikt; 
 7. de realisatie van samenwerking op basis van een echte win-winbenadering. 

 

 

Meer informatie over effectief Demand Management

 

 • Zie de regie bij outsourcing en de demand management sectie van deze kennisbank met een scala van praktijkvoorbeelden, overzichten van capabilities, kundes en inzichten en informatie over mini demand management: wanneer pas je dat toe, wat heb je ervoor nodig en hoe werkt het? 
 • Zie ook de opleidingensectie voor opleidingen, trainingen en coaching op het gebied van demand management. 
 • Zie de consultancy sectie voor de Slagkracht Management dienstverlening op het gebied van sourcing en demand management. 

Op jullie succes.
-
Koos Overbeeke