Nu 25 bezoekers op de site
13 collega's zijn ingelogd voor premium content


 

 

 

Gemeentelijke Gemeenschappelijke Regelingen, SSC GR

Gemeentelijke  Gemeenschappelijke Regelingen, SSC GR

 

Gemeentelijke Gemeenschappelijke Regelingen worden vastgelegd in een zogenaamde GR.

Een GR is een Gemeentelijk Samenwerkingsverband conform de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (GR). Vaak wordt zón samenwerkingsverband ondergebracht in een Shared Service Center, een SSC.

De gemeenschappelijke regeling is een publiekrechtelijke overeenkomst tussen tussen verschillende bestuursorganen zoals bijvoorbeeld een gemeente.

Een gemeenteraad besluit of een gemeente deelneemt aan een GR en bepaalt wie namens het  gemeentebestuur zitting heeft in het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling.

Een GR is feitelijk een Captive Outsourcing met als beperking dat een individuele Gemeente veel minder zeggenschap heeft over het uitbestede werk dan een particuliere organisatie met een captive Outsourcing.

Die beperkte zeggenschap is het grote nadeel van deze samenwerkingsconstructie. 


Hieronder vind je verwijzingen naar een aantal publicaties, modellen, instructies en voorbeelden  


 

 

 

 

 

regie bij kleine gemeente DVO tandenloze tijger gemeentelijke organisatie modellen en GR

 

 

 

 

innovatie voor gemeente regie gemeente europese aanbesteding

 

 


 

Blijf goed geïnformeerd

 

Twintig keer per jaar een nieuwe publicatie met tips en aanwijzingen voor een succesvolle Outsourcing praktijk.

 

Voornaam
Mailadres