Gemeenschappelijke Regelingen, SSC GR

 

 

 

 

GR en innovatie bij gemeente

 

 

regie gemeente

 

 

europese aanbesteding

 

 

Gemeenschappelijke Regelingen, SSC GR

 

De gemeenschappelijke regeling wordt veel toegepast maar ook veel onvoldoende doordacht toiegepast. En dat veroorzaakt veel strubbelingen.

Gemeentelijke Gemeenschappelijke Regelingen worden vastgelegd in een zogenaamde GR.

Een GR is een Gemeentelijk Samenwerkingsverband conform de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (GR). Vaak wordt zo'n samenwerkingsverband ondergebracht in een Shared Service Center, een SSC.

De gemeenschappelijke regeling is een publiekrechtelijke overeenkomst tussen tussen verschillende bestuursorganen zoals bijvoorbeeld een gemeente.

Een gemeenteraad besluit of een gemeente deelneemt aan een GR en bepaalt wie namens het  gemeentebestuur zitting heeft in het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling.

Een GR is feitelijk een Captive Outsourcing met als beperking dat een individuele Gemeente veel minder zeggenschap heeft over het uitbestede werk dan een particuliere organisatie met een captive Outsourcing.

Die beperkte zeggenschap is het grote nadeel van deze samenwerkingsconstructie. Heel vaak gaat het ook mis met een GR, lopen de kosten op en is de service minder dan gehoopt.

De oorzaak hiervan is dat de uitbestedende gemeente, provincie of ministerie onvoldoende zakelijke en bestuurlijke afspraken maakt en vervolgens te weinig geschoolde Regie en Management op die afspraken zet. 

 

Hiernaast vind je verwijzingen naar een aantal publicaties, gidsen, praktijkvoorbeelden richtlijnen en tips over hoe je meer resultaat haalt uit een gemeenschappelijke regeling.