Geen uurtje factuurtje!

Hoe werkt dat dan?

 

geen uurtje factuurtje

 

Geen uurtje factuurtje verstaat zich slecht met adviseurs die gewend zijn op die manier te werken. Bekend is dat zij zoveel mogelijk uren willen maken. Dat is logisch. Jij als manager/bestuurder wil alleen voor resultaat betalen en niet voor besteedde uren. Ook dat is logisch.

Tussen die twee benaderingen zit een flinke spanning.

Het uiteindelijke effect is vaak dat de gaten in het lekkende dak wel worden gerepareerd maar dat de verbouwing die het huis echt comfortabel maakt er niet van komt.

Gelukkig kan het ook anders.

 

Een tweede reden om stil te staan bij de vraag wie jou kan helpen bij een uitdaging op het gebied vaan uitbesteed werk is dat je iemand nodig hebt die ervaring genoeg heeft en eigenwijs genoeg is om de juiste oplossing te bieden.

Je hebt namelijk niets aan de zoveelste medewerker die je naar de mond praat (ook al heet hij consultant en werkt hij op papier bij een extern bureau).

Helaas is dat wat veel adviseurs doen. Ze praten je naar de mond en hopen daarmee zo lang mogelijk voor jou te mogen werken (uurtje factuurtje).

Je hebt weinig aan die adviseurs. Behalve als je hen uitvoerend werk wilt laten verrichten. Dat doen zij graag maar jij bent daarmee wel erg duur uit. Een (tijdelijk) medewerker of een zzp-medewerker daar ben je een stuk goedkoper mee uit en die doen hetzelfde.

 

Hoe zou je het vinden om in gesprek te zijn met:

 • Iemand die het klappen van de zweep kent,

 • iemand met brede ervaring, • iemand die onafhankelijk is,

 • iemand die zich vrij genoeg voelt om je desnoods tegen te spreken,

 • iemand die je de weg kan wijzen naar een succesvolle uitbestedingspraktijk.

 

Wij zien dat de praktijk van uitbesteed werk veel beter kan. Wij willen dat realiseren met zijn allen!

Het leven is te kort om te tobben met teleurstellende Outsourcing resultaten. Het kan anders en beter. Laten we dat dan doen. 

 

Wat kun je van Koos Overbeeke en zijn collega's van Slagkracht Management verwachten?

We beginnen met een gesprek over waar jullie nu staan en waar jullie naar toe willen. Een doel formuleren, een stip op de horizon. Dan kunnen er twee situaties ontstaan.

 1. Er is sprake van een beknopt en overzichtelijk project dat in korte tijd kan worden afgewerkt.

 2. Er is sprake van een traject waarin een aantal operationele, tactische en strategische aspecten moeten worden opgelost om tot het gewenste resultaat te komen.

 Wij pakken dat anders aan dat je gewend bent!
 1. Wij komen niet bij jullie in de kantoortuin zitten.

 2. Wij komen geen uurtjes verzamelen door saaie vergaderingen uit te zitten.

 3. Wij komen geen dikke adviesrapporten schrijven.

 4. Wij werken niet voor uurtje factuurtje.

 

Wat doet Slagkracht Management wel?

 

1. Een beknopt project

We maken afspraken over de resultaten die dat project moet opleveren en wat de waarde daarvan voor je organisatie is. In relatie daarmee spreken we een vaste vergoeding af die aan dat resultaat is gekoppeld.

Je koopt een resultaat. Een product. De afspraak is: Geen resultaat, geen kosten.

 

2. Een programma

een programmaEen programma is een traject waarin een aantal operationele, tactische en strategische aspecten moeten worden opgelost en gemanaged.

We maken afspraken over de resultaten van dat programma over een planning en over de eerste stappen in dat programma.

We spreken een tijdspanne af waarbinnen dit programma moet worden afgewerkt. Vaak zal dit in de orde van 9 tot 16 maanden zijn. Dat lijkt lang maar dat is het niet.

Onderstaand plaatje geeft een indicatie van wat er allemaal aan de orde kan komen in zo'n programma.

de trap naar het eindresultaat

 

De trap naar het eindresultaat opklimmen

Hoeveel diepgang en hoeveel energie en tijd elk element afzonderlijk gaat kosten wordt duidelijk in de eerste stap.

Ook hierbij koop je een product, een resultaat. Voor die tijdspanne spreken we een vaste prijs af.

In het gesprek daarover vertellen we hoe wij in organisaties drie soorten prijs en resultaat afspraken tegenkomen.

 1. Het moet snel en het moet goedkoop: die resultaten worden nooit heel goed.

 2. Het resultaat moet goed zijn en het moet snel: die trajecten zijn nooit goedkoop.

 3. Het mag niet teveel kosten en het resultaat moet goed zijn: die trajecten duren meestal wat langer.

Daarna vinden we samen altijd een bij de actuele situatie passend traject.

 

De ervaring van Erik en Jos (demand manager en CFO van een zorginstelling)

‘Waarom moet dit traject 12 maanden duren?’ vraagt Erik mij.

Mijn tegenvraag is: ‘Hoeveel tijd heb jij en hebben de andere mensen hier elke week beschikbaar om aan dit traject te werken?’

‘Nou’, reageert Erik, ‘niet heel veel. Enkele uurtjes moet kunnen.’ Waarop ik vraag: ‘En weet je van te voren precies wanneer je wel en wanneer je geen tijd hebt?’.

‘Nee, dat moet ik inplannen maar regelmatig komen er onverwachte zaken tussendoor, zegt Erik daarop.

Ik: ‘Zou het dan handig zijn als je mij kunt bellen wanneer het jou uitkomt?’ Érik: ‘Ja, dat wel.’

Ik: bedenk wel, je kunt me altijd bellen voor advies of nader overleg en je hoeft je geen zorgen te maken over kosten want die zijn er niet. Het abonnement staat hier borg voor.

Erik en Jos knikken.

Ik: ‘Oké, we zijn het dus eens dat de aansturing van de leverancier effectiever moet en dat de samenwerking met de leverancier en zijn service beter aan moet gaan sluiten bij jullie wensen.

Ik ga daar samen met jou, de financieel directeur, een beleidsmedewerkster en een management assistente voor zorgen. Maar in een tempo dat bij jullie past!

Sneller werken kan wat mij betreft maar als jullie die ruimte in je agenda niet hebben dan gaat dat niet werken en aan oplossingen die helemaal aan mij hangen en in elkaar zakken zodra ik me terugtrek, daar is niemand bij gebaat toch?’

Jos bromt instemmend en Erik knikt ook.

Ik vervolg: ‘Ik zorg voor de planning, actielijstjes en lever expertise op onderdelen waar jullie dat nodig hebben. Elke maand zitten we samen om de tafel om de voortgang en acties te bespreken.

Ik zorg dus dat we voortgang boeken en verbeteringen scoren. Daar hoeven jullie geen energie in te steken. Ik help jullie verder met alles wat het succes van deze outsourcing op het gewenste niveau brengt.

Waar nodig schuif ik ook aan bij besprekingen met de leverancier. Uitvoerend werk doen jullie of doet een leverancier.’

Erik en Jos kijken elkaar aan.

Ik vraag: ‘zijn we het hier over eens’. ‘Dat wel, maar wat gaat dat ons kosten?’ vraagt Jos me.

  kennismaken

 

 

 

Wie is Koos Overbeeke?

Slagkracht in regie en demand management met Koos Overbeeke Hoe zaken werken en hoe mensen het voor elkaar krijgen om zaken (niet) te laten werken, dat heeft mijn hele leven al mijn toegewijde interesse.

Een boeiende studie. Mijn motto daarbij is: management kan eenvoudiger en succesvoller.

De resultaten die klanten dankzij dat motto realiseren zijn opzienbarend!

Daarnaast ben ik partner van Annemie en vader van een volwassen dochter. Oprichter, directeur en managing partner van Slagkracht Management, de organisatie waarin tien specialisten ieder op zijn/haar eigen management gebied hun krachten voor U samenbinden. Slagkracht Management houdt kantoor in Goirle.

Waarom koos ik voor de specialisatie Outsourcing, Regie en Demand Management?

In 2002 zaten we bij KPN met een groot probleem. Ik was interim-manager en verantwoordelijk voor een grote IT-afdeling.

Mijn voorganger had een belangrijk onderdeel van deze IT-business geoutsourced. Wij werden geconfronteerd met een grote groep ontevreden business managers.

De dienstverlening was de laatste tijd hard achteruit gegaan en onze eigen medewerkers klaagden steen en been over de gebrekkige samenwerking met de leverancier.

Diverse gesprekken met de leverancier brachten geen oplossing. Ook escalaties via de directie brachten een oplossing niet dichterbij.

Goede raad was duur. Outsourcing is op dat moment nog een relatief nieuw fenomeen. Tijdens mijn MBA-opleiding kwam het onderwerp slechts zijdelings aan de orde. Wij worstelden dan ook flink met het onderwerp.

Ik haatte dit proces, de worsteling zonder te weten waar de oplossing kon liggen. De leverancier wilde best op onze wensen en verzoeken in gaan maar presenteerde daar een prijsplaatje bij dat voor ons niet haalbaar was.

Na ruim een jaar vonden we de weg naar een oplossing

In Engeland bij de London School of Economics werd ons de weg gewezen naar Demand Management voor via Outsourcing uitbestede diensten. We zagen in wat we fout hadden gedaan en hoe het wel moest. Daardoor konden we forse verbeterstappen maken.

Sindsdien heb ik nog veel bijgeleerd en heb ik veel organisaties ondersteund bij het succesvol maken van outsourcing een Shared Service Centers middels Demand Management. Ik wil graag voorkomen dat anderen dezelfde moeite, frustratie, geld en tijdverspilling moeten meemaken als wij hebben meegemaakt.

--------

Mijn loopbaan bracht mij in verschillende (management)functies en bedrijfsculturen (van overheid tot multinational en van gezondheidszorg tot ICT organisatie).

Ik studeerde ICT (TU Delft), HRM (Avans Hogeschool Breda) en Organisatiekunde (PAO, NVP) en ben gecertificeerd Programmamanager.

Vanaf 2002 ben ik bezig met het vakgebied Regie en Demand Management voor uitbesteed werk. Eerst in de ICT en later in Facility Management en Human Resource Management. In mijn loopbaan tot 2002 heb ik in elke van deze drie werkterreinen ook uitvoerende- en management- functies verricht.

Sinds 2009 is de besturing van uitbesteed werk -outsourcing en SSC- mijn grootste specialisatie.

In 2007 ben ik me met enkele collega's binnen Slagkracht Management (opgericht in 1993) meer op Demand Management gaan richten met als doel de kwaliteit van Outsourcing in Nederland naar een hoger plan te tillen.
-
Koos OverbeekePs. de foto bij het kopje "Wie is Koos Overbeeke" -de foto is ook zichtbaar op de homepagina- is een ontwerp en productie van René de Ruijter. De foto laat zien hoe Koos met Regie en Demand Management technieken het verbindende puzzelstuk aanreik (processen en systemen) dat maakt dat de relatie tussen uitbesteder en leverancier succesvol kan worden. De paraplu staat symbool voor de bescherming die hij de samenwerking aanreik door risico's en valkuilen te benoemen en uit de weg te helpen ruimen.


 

 

 


 

 

contactSlagkracht Outsourcing;dm opleiding

Consultancy, Opleidingen en Implementatie Service

voor Governance (Regie) en Demand Management

bij Outsourcing en SSC

 

Neem gerust vrijblijvend contact op voor meer informatie of bel even

 

 Slagkracht Outsourcing is een handelsnaam van Slagkracht Management