klok Leestijd is 4 minuten
opleiding niet nodig

 

 

 

 

Zeven redenen waarom je voor de aansturing van uitbesteed werk geen opleiding nodig hebt

 

1. Met gezond verstand kom je er ook!

Met gezond verstand kom je ook ver en daarom heb je geen opleiding nodig. Misschien ben jij iemand die er zo over denkt of misschien denkt je manager er zo over.

In dat geval hebben jullie allebei gelijk. Met gezond verstand kun je inderdaad heel ver komen.

Om succesvol te zijn in je werk heb je geen opleiding nodig. De volgende bekende zakenmensen hebben bijvoorbeeld hun studie nooit afgemaakt:

 

Bill Gates (Microsoft), Larry Ellison (Oracle), Steve Jobs (Apple), Mark Zuckerberg (Facebook), Michael Dell (Dell), Ralph Lauren (Ralph Lauren).

 

2. Privé besteed je ook veel werk uit zonder dat je daarvoor opgeleid bent!

Je besteedt bijvoorbeeld het onderhoud van je auto uit aan een garage.

De meeste van ons hebben geen verstand van wat die garage allemaal moet doen. Je stuurt dat werk ook niet echt aan. Toch komt het steeds weer goed.

En als de garage iets verkeerds doet merk je het gelijk op het moment dat je met de auto wegrijdt.

Dan ga je rechtsomkeer en wordt het meteen in orde gemaakt. Als klant ben je immers koning!

 

3. Je betwijfelt of dit vakgebied wel bestaat

Het kan zijn dat je er nog niet eerder van het vakgebied Regie & Demand Management hoorde. Meestal is een vakgebied officieel als er ook een officiële opleiding voor is.

Tot voor kort was die er niet.

 

4. Je hebt er nog nooit een academische opleiding voor gezien!

Ook dit is een juiste waarneming. Het vakgebied is nog niet zo volwassen als bijvoorbeeld ICT of Facilitair Management, HR of Financiën.

 

5. Jij of je manager gelooft niet dat Regie & Demand Management belangrijk is

Veel managers geloven niet dat Regie en Demand Management een erg belangrijk vak is.

In ongeveer 50% van alle uitbestedingen wordt een voormalig intern specialist belast met aansturing van het uitbestede werk.

Je staat dus zeker niet alleen in die overtuiging.

 

6. Je kent niemand die hierin een opleiding heeft gevolgd

Volgens LinkedIn zijn er op dit moment in Nederland ongeveer 1800 mensen die Sourcing, Regie & Demand Management, de aansturing van uitbesteed werk, tot hun vakgebied rekenen.

Ongeveer de helft van hen is geschoold in Regie en Demand Management.

Op een werkende bevolking van ruim 12 miljoen mensen (bron: CBS) is de kans dat je zo iemand kent: 1 op 13000.

 

7. Geen van je collega’s heeft een Sourcing Opleiding gevolgd

Die collega's hebben ook geen opleiding Regie en Demand Management gevolgd. Zoals je hiervoor las is dat niet verwonderlijk en dus een juiste waarneming.

 

 

opleiding. Wij hebben dat niet nodig

 

 

 

 

Je gaat het pas zien als je het doorhebt

Voor de volledigheid ook nog het volgende over de zeven redenen waarom je voor aansturing van uitbesteed werk geen opleiding nodig hebt.

 

1. Met gezond verstand kom je er ook!

Natuurlijk ben je wel ooit naar school gegaan en heb je onderwijs genoten om dat gezonde verstand te voeden en aan te scherpen met informatie.

Die informatie heeft je verder gebracht toch?

 

2. Privé uitbestedingen

Het is wel zo dat je privé inderdaad klant bent en dus koning. Zakelijk zit je vast aan een contract van drie tot zeven jaar.

Gedurende die tijd is de leverancier een monopolist.

Ken je de risico’s en gevolgen hiervan? En hoe ze te pareren?

En privé merk je het meteen als er iets niet klopt. Zakelijk zit er bijna altijd een grote afstand tussen gebruikers en beslissers (de directie).

Weet je hoe leveranciers die afstand weten te benutten en welke schade jullie daardoor leiden?

 

3. Bestaat het vakgebied: aansturing van uitbesteed werk eigenlijk wel?

Anno 2002 was er in Nederland geen Hogeschool of Universiteit die deze vakken in hun curriculum hadden.

Vandaag de dag doceren zes hogescholen en vijf universiteiten het vak Regie en Demand Management bij Outsourcing.

Wat betekent die lacune in jouw opleiding voor je effectiviteit? Welk nadeel ondervind je organisatie hiervan?

 

4. Nooit een academische opleiding Regie en Demand Management gezien!

Nog niet zolang geleden, in de 18e eeuw schreef Adam Smith, de grondlegger van de economische wetenschap, The Wealth of Nations.

Pas ver in de 19e eeuw ontstonden de eerste wetenschappelijke opleidingen in Economie, aanvankelijk als bijvak van filosofie.

Regie en Demand Management is een jong vak. Op dit moment wordt het op steeds meer universiteiten (o.m. Twente en Delft, Maastricht, Utrecht, Amsterdam) als bijvak gedoceerd.

 

5. Regie en Demand Management is geen belangrijk vak!

Weet je hoe groot ons bruto nationaal product (BNP) is?

In 2014 was dat voor Nederland 880 miljard Euro. De omzet in FM en IT was ongeveer 120 miljard. Ruwweg 60% daarvan is uitbesteed. Dat is een omzet van ruim 70 miljard.

Alle outsourcing bij elkaar is in Nederland goed voor ongeveer 90 miljard ofwel ruim 10% van ons BNP.

In 2002 was dat nog maar 8 miljard bij een BNP van ruim 450 miljard ofwel nog geen 2%.

 

Het belang en het aandeel van Uitbesteed Werk is in Nederland veel harder gestegen dan de economie in zijn geheel.

Is het belang van uitbesteed werk voor jullie organisatie ook flink toegenomen? En wordt dat belang goed gemanaged? Of maakt de leverancier de dienst uit?

 

6. Ik ken bijna niemand die een opleiding op dit gebied heeft gevolgd

Jaarlijks stromen er honderden studenten het bedrijfsleven in die op dit gebied wel scholing hebben ontvangen.

De kans dat je op een dag een manager ontmoet die er veel meer vanaf weet dan jij, wordt dus elk jaar groter.

 

7. Geen van mijn collega’s heeft op dit gebied een opleiding gevolgd

Dat kan, maar als je regelmatig jonge mensen in laat stromen dan kun je dat niet lang meer zeggen.

Vijf jaar terug tekenden op onze eerste training 6 mensen in. Bij de laatste twee opleidingen moesten we mensen op de wachtlijst zetten omdat er meer boekingen waren dan beschikbare plaatsen.

De kans dat je dus wel een opgeleide collega gaat ontmoeten neemt dus met sprongen toe. Ben je daar op voorbereid?

 

Het huidige beeld van een goede Regisseur/Demand Manager wordt anno 2018 nog teveel beïnvloed door het wel of niet beschikken over een vakinhoudelijke achtergrond zoals IT, FM, HR etc.

In een snel veranderende markt moet de uitbestedende organisatie juist over Ketenmanagement, Governance en Demand Management kennis beschikken.

De vraag is: hoe kom je aan die kennis? Via deze link zie je wat Desiree, Niels, Anne, Viviane, Alex en veel anderen daar over zeggen.

 

Kortom

Dat je voor de aansturing van uitbesteed werk geen opleiding nodig hebt lijkt een plausibele constatering maar zoals je al hebt gezien: Schijn bedriegt.

Stel nu dat de resultaten van een uitbesteding toch een beetje tegenvallen… Wat dan? Je hebt natuurlijk al geconstateerd dat bij Outsourcing en SSC de klant lang geen koning is.

 

We zien bij mensen die dit constateren nogal eens paniekvoetbal ontstaan. Organisaties schakelen dan de hulp in van dure bureaus die een review gaan doen en dan vanzelfsprekend een zwaar verbetertraject met je ingaan.

Laat je niet gek maken maar houd jezelf ook niet langer voor de gek. Je hebt kennis nodig over hoe je grip houdt op de resultaten van uitbesteed werk. Zet daarom je gezonde verstand aan.

Wil je weten waar je dan allemaal op moet letten en hoe je de medewerking van leveranciers krijgt? Volg dan de tweedaagse opleiding en je weet alles wat je weten moet om de zaak netjes op de rit te krijgen.

Het jaar 2021/2022 moeten de jaren worden waarin uitbestedingen het beloofde resultaat opleveren! Om dat te bereiken moet je nu wel beginnen te investeren in de benodigde kennis en kunde.
-
Koos Overbeeke


 Terug van ‘geen opleiding nodig’ naar Slagkracht Outsourcing Blog