Transitie management bij outsourcing

Slagkracht transitie management

De overdracht van een functie bij (out)sourcing en SSC vorming

De Slagkracht aanpak verschilt van de traditionele aanpak en dat levert een kortere transitieperiode, kostenbesparing en kwaliteitswinst op.

..

Traditioneel vergt het transitieproject bij outsourcing of SSC afhankelijk van de omvang van het traject een doorlooptijd van drie maanden tot een jaar.

En in die tijd is de kwaliteit van de geleverde diensten onder de maat en is jullie kostenniveau hoger dan gewenst.

Dat kan korter: In reguliere situaties (en dat betreft 80 % van alle transities) realiseren wij doorlooptijd reducties van veertig tot vijftig procent.

Waarom duurt het vaak zo lang? Hoe realiseren wij die kortere doorlooptijd?

Bij Outsourcing en bij SSC vorming moeten twee voorheen gescheiden werelden tot een effectieve samenwerking komen.

Bijna altijd is er sprake van een cultuurverschil (zelfs zien wij cultuurverschillen optreden bij SSC vorming!). Daarnaast zien we verschillen in processen en benadering tussen de uitbestedende partij en de leverende partij.

Die verschillen veroorzaken vaak een moeizaam proces van integratie en samenwerking. Maar er is nog een derde oorzaak die de samenwerking hindert en vertraagt!

Transitie management bij outsourcing

wordt vaak gehinderd door onvoldoende ter zake gespecialiseerd projectmanagement

In veel gevallen zien we dat uitbesteder en leverancier elk een projectmanager leveren die vanuit de eigen organisatie het project leidt.

Vaak zien we ook dat een leverancier zijn klant (de uitbesteder) aanbiedt om een projectmanager te leveren die ook de klantkant (de uitbesteder) voor zijn rekening neemt. Dat lijkt aantrekkelijk want zo’n man heeft dat natuurlijk vaker gedaan dus hij kent het klappen van de zweep!

Twee projectmanagers op één transitieklus is als varen met twee kapiteins op het schip. Je kunt zelf wel invullen waar dat toe leidt. Bovendien kennen deze twee projectmanagers wel hun eigen organisatie maar niet die van de andere partij en dat veroorzaakt dat ze er meestal onvoldoende in slagen om ‘de brug te slaan’ tussen de uitbestedende en leverende organisatie.

Als het mis gaat met transitie management en er al veel tijd verloren is gegaan worden de falende projectmanagers vervangen door nieuwe, die op dezelfde plek en op dezelfde manier weer verder gaan. Uitbesteder en leverancier verspillen zo geld en menskracht.

In die situatie dat men werkt met één projectmanager van de leverancier zien we dat de belangenafweging tijdens het transitie management bijna altijd doorslaat naar die van de leverancier. Het gezegde luidt niet voor niets: 'Wiens brood men eet wiens woord men spreekt'. Er is hier sprake van onvoldoende machtsevenwicht tussen uitbesteder en leverancier.

En je kunt je maar beter geen zand in de ogen laten strooien door termen als ‘klant is koning’, win-win benaderingen en strategisch business partnerhip. In een outsourcing- of SSC situatie ben je nauwelijks klant en de leverancier is een monopolist. De tucht van de markt die bij inkoop wel werkt, werkt hier nooit.

Dit laatste ondervang je met adequaat Demand Management.

Slagkracht Transitie Management bij Outsourcing

Het kan anders, sneller, effectiever en met minder kosten door voor transitiemanagement een onafhankelijke projectmanager in te schakelen.

Een onafhankelijke partij die door de wol van transitie management is geverfd, die je helpt om demand management op de rails te zetten en die in staat is om de brug te slaan en beide organisaties snel en effectief tot samenwerking te brengen.

Wil je hier meer over weten?