DevOps en Outsourcing

 

 

klok Leestijd inleiding is 3 minuten

klokLeestijd hele gids is 10 minuten

 

 

 

DevOps en Outsourcing

DevOps is een term die je veel hoort in de ICT branche. DevOps en Outsourcing is een hot item. Maar wat houdt die term DevOps nu eigenlijk in?

En wat is de impact als je DevOps toepast in combinatie met Outsourcing?

We horen de wildste verhalen en veel daarvan is onzin.

Op deze pagina behandelen we daarom de tien vragen die wij in onze praktijk het vaakst krijgen voorgelegd.

 

Uitgangspunten zijn anders

Op voorhand kunnen we wel stellen dat uitgangspunten voor verkaveling en het contracteren van ICT diensten bij DevOps heel anders zijn.

Heel anders dan bij traditionele beheer- en ontwikkelmethoden.

Die andere uitgangspunten hebben consequenties voor zowel uitbesteders als providers/dienstverleners.

DevOps nog een vraagteken voor je? Lees dan deze populaire uitleg even: Organiseren van de DevOps werkwijze eenvoudig uitgelegd.

 

In deze gids duiken we iets verder in het diepe.

download pdf
half gereed

 

 

 

 

 

 

 

duim

 

 

Bijna klaar. We sturen de PDF direct naar je toe.


 

Vul alsjeblieft je naam en e-mailadres in en klik

op de button

 

Ongeldige invoer

 

Ongeldige invoer

 

 

 

 

Je vindt hier antwoord op de vraag wanneer het nu wel verstandig is om DevOps toe te gaan passen en wanneer dat weggegooid geld is.

Daarna kijken we hoe je met DevOps kunt omgaan in relatie tot Outsourcing.

 

Wat ga je ontdekken? Wat behandelen we?

Over DevOps in combinatie met Outsourcing hebben onze lezers in de afgelopen tijd een hoop vragen gesteld. We hebben die vragen hieronder gerubriceerd en beantwoorden ze in de volgende paragrafen.

In het vervolg gaan we dieper in op de toepassing van Devops in combinatie met uitbesteedde ICT.

 

 

 

§ 1. Wat is DevOps?

Waarin verschilt het van de traditionele IT organisatie, van Agile en Scrum?

Voor we naar DevOps in de combi met Outsourcing kijken gaan we eerst nader in op het DevOps verschijnsel an sich.

We zien dat bij de ontwikkeling van programma’s en Apps (software) steeds vaker wordt gesproken over zaken als Agile, Scrum en DevOps.

Veel providers en interne ICT afdelingen doen hierover ook beloftes aan hun klanten zoals sneller, goedkoper en beter afgestemd op de behoefte van de klant/gebruiker.

Enkele lezersvragen die we behandelen.

 

 • ‘Goedkoper, sneller etc. Kan dat ook? Hoe werkt dat dan? Wat heb je er echt aan?’
 • ‘Moeten parttijen in een DevOps omgeving echt veel intensiever samenwerken? Hoe gaat dat dan? Hoe kan het dat ze dan ineens tot snellere resultaten komen? Wat moet je daar voor doen?’
 • ‘En als het fout gaat, hoe vang je dat op en hoe zorg je dat de klant/gebruiker daar geen last van heeft?’
 • ‘Wat is een composable infrastructuur?’
 • ‘Ik hoor dat het aantal incidenten per verandering daalt maar toch blijft het aantal incidenten dat men per maand registreert gelijk. Hoe zit dat?’
 • ‘Wat zijn de voordelen van DevOps en de nadelen? Is DevOps en Outsourcing een leveranciers en consultancy hype? Of is er deze keer echt sprake van een structurele verbetering in de dienstverlening?’

 

 

§ 2. Wanneer wel en wanneer niet DevOps?

DevOps biedt absoluut voordelen zoals we verderop gaan zien maar is niet in alle gevallen toepasbaar. We behandelen de volgende lezersvragen.

 

 • ‘Wanneer kun je DevOps goed toepassen en wanneer moeten we je het echt afraden?
 • ‘Wij hanteren een releasekalender. Vijf keer per jaar gaat er een nieuwe release life. Vaker is niet nodig. Is DevOps voor ons aan te bevelen?’
 • ‘Kunnen jullie praktijkvoorbeelden geven? Ja dat gaan we doen en we laten ook zien hoe in de praktijk DevOps en traditionele methoden binnen een bedrijf naast elkaar kunnen bestaan.’rabobank
 • ‘Ik las ergens dat in een business en IT omgeving waarin zorgvuldigheid en betrouwbaarheid belangrijk zijn, zoals bijvoorbeeld bij een bank of een verzekeraar of bij de overheid, DevOps beter maar niet kan worden toegepast!’
 • ‘Hoe kan het dat banken zoals ING en nu ook de RABO bank deze methode toepassen? of zit hier een addertje onder het gras?’

 

 

§ 3. Moet je alle IT in één keer migreren?

De toepassing van de DevOps methodiek brengt veranderingen met zich mee.

We behandelen o.m. de volgende lezersvragen.

 

 • ‘Kun je de traditionele benadering combineren met DevOps? Hoe werkt dat?’
 • ‘Ik hoor dat je alle IT in één keer naar DevOps moet migreren. Klopt dat? Of is dat onzin? Wat zijn goede implementatie strategieën voor DevOps. En voor DevOps en Outsourcing?’
 • ‘Wij hebben een aantal IT kavels uitbesteed maar niet alles. Is de combinatie van DevOps en Outsourcing dan mogelijk?’

 

 

§ 4. Wat is de impact van DevOps op de dienstverlening?

De toepassing van de DevOps methodiek brengt forse veranderingen in de IT organisatie. We behandelen de volgende lezersvragen.

 

 • ‘Wat betekent DevOps voor IT functies? Wat verandert er in de werkzaamheden van medewerkers. Wat betekent het voor besluitvorming? Wat is de invloed op de verkaveling van IT functies?’
 • ‘Kunnen de business, onze klanten, gebruikers hetzelfde blijven werken of moeten die zich ook aanpassen aan deze methodiek?’

 

 

§ 5. Wat veroorzaakt in de combinatie DevOps en Outsourcing falen

       en wat maakt het tot een succes?

De combinatie DevOps en Outsourcing is soms onmogelijk en in andere gevallen zeer goed werkbaar en effectief. We behandelen de volgende lezersvragen.

 Outsourcing en DevOps mogelijk of niet mogelijk

 

 • ‘Wanneer is de combinatie Outsourcing en DevOps wel- en wanneer is het niet mogelijk?’
 • ‘Welke voorwaarden moeten wij aan voldoen om de combinatie DevOps en Outsourcing mogelijk te maken?’
 • ‘Hoe ga je om met een gedeeltelijk uitbestede IT? Hoe kunnen we dan toch de voordelen van DevOps naar ons toe trekken?’
 • ‘Wij hebben onze IT bij verschillende gespecialiseerde providers ondergebracht. Kunnen we die providers in een DevOps benadering betrekken? Hoe pakken we dat aan?’

 

 

§ 6. Hoe DevOps voordelen pakken in een DevOps

       onvriendelijke configuratie/verkaveling?

De combinatie DevOps en Outsourcing (of SSC) kan bijna onmogelijk lijken maar dan is er altijd nog de derde weg. DevOps Light. We behandelen de volgende lezersvragen.

 

 • ‘Koos, we horen van collega’s dat jij in sommige gevallen een derde weg aanbeveelt. DevOps Light. Wat is dat? Wanneer kun je dat toepassen?’
 • ‘We horen voor- en tegenstanders van DevOps. En allemaal hebben ze praktijkvoorbeelden om hun standpunt te illustreren. De praktijk in onze organisatie bepaalt blijkbaar de kans op falen of succes. Bij welke praktijk past de light versie van DevOps en Outsourcing?’
 • ‘Wat zijn de voordelen die je met de Light versie binnenhaalt en welke voordelen blijven dan liggen?’
 • ‘Koos, kun je ons iets meer informatie geven over wat men verstaat onder een implementatie pijplijn? Wat moeten we ons daarbij voorstellen en wat is daar anders aan in vergelijking met wat we altijd al doen?’

 

 

§ 7. De impact van DevOps en Outsourcing op contracten

DevOps voordelen binnenhalen in een IT verkaveling waarin Outsourcing is toegepast dat vraagt outsourcing contracten die dat faciliteren. We behandelen de volgende lezersvragen.

 • ‘Wij hebben met onze leverancier over de toepassing van DevOps gesproken. Hij reageerde daar positief op maar wij schrokken enorm van het kostenplaatje dat hij schetste!
 • Klopt dat wel? Zo blijft er toch van de kostenvoordelen die DevOps biedt niets meer over? Is de voorstelling van onze leverancier reëel of kan het ook anders?’
 • ‘Een collega verwees me naar u met de woorden dat ons contract hapert en bijstelling behoeft als we met DevOps in zee willen. Kunt u mij daar wat meer informatie over geven?’

 

 

§ 8. De impact van DevOps en Outsourcing op de SLA

Ook de SLA moet een DevOps werkwijze faciliteren wil het kunnen werken. Met name in Outsourcing en SSC situaties is dit van belang. We behandelen de volgende lezersvragen.

 

 • ‘Wij hebben nu een rapportagestructuur waarin wij wekelijks, maandelijks, per kwartaal en jaarlijks bepaalde informatie krijgen.
 • We zijn een pilot DevOps project gestart. Onze rapportages sporen totaal niet met dit project. Onze providers zeggen dat voor DevOps een andere SLA nodig is. Hoe zit dat?’
 • ‘Is er echt een andere SLA nodig en wat is er dan anders aan in vergelijking met onze huidige SLA?’

 

Tot zover het overzicht met alle lezersvragen over de praktijk van Outsourcing en DevOps

 

Klik op onderstaande link om jouw gids over Outsourcing en DevOps verder te lezen.

Je gaat jouw vragen en de antwoorden daarin terugvinden.

Verder lezen >> 

 


inzetbaar

 

Slagkracht 14 dagen eerder ontvangen?

Klik hier voor een betaald abonnement


 

Inspiratie & Slagkracht binnen handbereik

Ruim 2000 collega's ontvangen gratis elke 14 dagen Slagkracht-Outsourcing tips, gidsen en de juiste methoden.

Sluit je ook aan!

Invalid Input