Nu 34 bezoekers op de site
19 collega's zijn ingelogd voor premium content


(Leestijd: 7 minuten)
slagkracht demand portfolio canvas

 

 

 

De vraag naar uitbestede diensten besturen met het Demand Portfolio Canvas

 

Het Slagkracht Demand Portfolio Canvas is een organisatiekundige benadering van het uitbestede werkpakket. Die benadering kent veel voordelen, zoals:

 • Het werk is beter/makkelijker planbaar.

 • De besturing van het werk kun je deels uitbesteden.

 • Je hebt duidelijker en transparanter overzicht.

 • Je kunt alle activiteiten makkelijker communiceren naar stakeholders en directie.

 • De budgettoewijzing en business cases zijn transparanter en makkelijker te monitoren.

 • Je komt beter beslagen ten ijs en komt professioneler over naar je omgeving.

 

Let op!

De vraag naar diensten besturen met het Slagkracht Demand Portfolio Canvas

is iets heel anders dan de klassieke besturing van producten en diensten.

 

Tot voor kort was deze benadering alleen beschikbaar voor cursisten van de opleiding Regie en Demand Management. Nu is ze ook voor jou beschikbaar.

De kern van deze benadering zit hem hierin dat er verschillende werkstromen zijn.

En die verschillende werkstromen vragen een andere benadering van de leverancier, maar als je het professioneel en effectief aan wilt pakken, ook van de uitbesteder.

 

 

Overzicht van dit Demand Portfolio Canvas

 

 1. Verschillende Demand Management activiteiten in de uitbesteding cyclus

 2. Demand Portfolio, vraagsturing in vier sectoren

 3. Hoe regulier werk (continu werk) besturen?

 4. Hoe z.g. ‘meerwerk’ besturen?

 5. Hoe omgaan met periodieke werkzaamheden?

 6. Hoe projecten en grotere changes besturen?

 7. Do’s & don’ts bij de inzet van projectmanagement

 8. Wanneer wel en wanneer niet een Agile/Scrum benadering kiezen?

 9. Demand Portfolio besturen. Samenvatting en conclusie

 
 

 

Verschillende Demand Management activiteiten in de uitbesteding cyclus

 

uitbesteding cyclus

 

Bovenstaande figuur geeft de verschillende fasen van de uitbesteding cyclus weer. Je ziet dat de management periode de langste doorlooptijd kent.

Toch is die management fase, de instandhoudingsfase, qua inspanningen de rustigste fase van de gehele cyclus. Tijdens de contract- en transitieperiode kunnen de benodigde Demand Management inspanningen wel vijf keer zo hoog zijn als in de management fase.

Activiteiten waaraan je kunt denken, zijn: strategievorming en besluitvorming, scope afbakening, service en diensten definitie, planning en budgettering, projectmanagement, contract- en SLA vorming, inrichting achterblijvende organisatie en interfaces, acceptatie procedures en transitieplanning (twaalf deelprojecten), mijlpalen en KPI ontwikkeling etc. etc. 

Wil je meer weten over de Demand Management inspanningen in elke fase, kom dan naar de tweedaagse opleiding Regie en Demand Management, waarin dit aspect en nog heel veel meer wordt behandeld.

In de management fase, de instandhoudingsfase, beperken de Demand Management activiteiten zich tot governance, contract-SLA-monitoring, relatie- en performance management … en Demand, vraag, Management.

Dat laatste wordt nog weleens vergeten. Hoe je vraag in kaart brengt en bestuurt, lees je in deze handleiding.

Portfolio management is een onderdeel van Demand Management (= onder meer management van vraaginventarisatie en vraagbesturing).

Terug naar het overzicht

 

Demand Portfolio, vraagsturing in vier sectoren

 

eenvoudig demand portfolio

 

Bovenstaande figuur laat een eenvoudig Portfolio Canvas zien. Je ziet dat er een onderscheid is tussen ingepland werk en niet geplande werkzaamheden. Behalve in de groep continue werkzaamheden, waar activiteiten procesgestuurd worden, zijn alle activiteiten projectmatig van karakter.

Dat laatste heeft een forse impact op de besturing.

Zoomen we als eerste in op de continue levering, dan zien we dat zelfs daar projectmatige activiteiten kunnen opdoemen. De continue levering kent twee soorten activiteiten.

 1. Activiteiten die zonder bemoeienis van Demand Management kunnen worden opgepakt, zoals reguliere werkzaamheden en service vragen binnen het afgesproken dienstenpakket (continue levering).
 2. Activiteiten die alleen met bemoeienis van Demand Management tot succes kunnen worden gebracht. Denk daarbij aan Catering, Service en Callcenter activiteiten, die beïnvloed worden door acties bij de uitbesteder (afhankelijke levering).

Bijvoorbeeld als er volgende week een marketing actie loopt, zal dat waarschijnlijk invloed hebben op het verkeer richting callcenter. Dan is het belangrijk dat je als Demand Manager de Callcenter provider hierover tijdig informeert.

En als er een sinterklaasfeest in het bedrijfsrestaurant wordt georganiseerd, is het wel prettig dat als daar wat drankjes en versnaperingen worden geserveerd, dat er na afloop wordt opgeruimd en schoongemaakt.

Ook hier moet je als Demand Manager betrokken diensten even tijdig informeren.

Terug naar het overzicht

 

Demand Portfolio:

Hoe regulier werk (continu werk) besturen?

Zoals gezegd, ben je als Demand Manager aan het reguliere werk niet veel tijd kwijt. Je monitort en stuurt alleen bij afwijkingen bij op de dienstverlening en de prestaties.

Je onderhoudt de governance structuur en werkt aan relatiemanagement.

Indien je in een stabiele omgeving werkt en jullie hebben de service & diensten catalogus, de SLA en het contract op orde, dan kun je dit aspect met twee vingers in je neus afhandelen.

Indien je echter in een dynamische omgeving werkt en de service en diensten catalogus, de SLA en het contract zijn niet volgens de regels der Outsourcing kunst opgesteld (ook die regels leer je op onze opleiding Regie en Demand Management), dan heb je het heel wat zwaarder voor de kiezen.

 

Onderstaande figuur geeft de relaties tussen werkpakket, dynamiek en kwaliteit contracten weer.

 

Verder lezen >> 

 


 

Blijf goed geïnformeerd

 

Twintig keer per jaar een nieuwe publicatie met tips en aanwijzingen voor een succesvolle Outsourcing praktijk.

 

Voornaam
Mailadres