Wat zijn de kosten voor een Demand Management functie?

Welk budget moet u in gedachten nemen? Wat zijn de kosten voor Regie en Demand Management (DM functie) en welke opbrengsten kunt u voorzien? 
Kosten voor een Demand Management functie
Op het moment dat u onderzoek doet naar een effectieve en resultaatbrengende DM functie zijn er twee zaken belangrijk om te overwegen:

 • de startkosten voor DM;

 • de kosten voor het in stand houden van de DM functie.

Laten we eerst kijken naar de opstartkosten voor een Regiefunctie, een DM functie en een Supply Management functie.

Regie/Governance, Demand Management en Supplier Management kosten-batenvergelijking

U kunt ruwweg kiezen uit drie verschillende benaderingen: een doe-het-zelf-benadering, een ondersteunde implementatie en een turn-key implementatie. We nemen deze drie opties als voorbeeld om u een inzicht in de kosten te bieden.

De startkosten

We nemen eerst de opstartkosten in beschouwing. Verderop zullen we ook de instandhoudingskosten in onze beschouwing betrekken.

1. De blauwdruk

U verschaft uzelf een blauwdruk van de Regie en Demand Management functie.

Zo'n pakket omvat:
Demand management doe het zelf pakket

 1. een beschrijving van de DM functie;

 2. beschrijvingen van de werkzaamheden die deelfuncties moeten oppakken;

 3. beschrijvingen van DM processen;

 4. beschrijvingen van eenvoudige DM systemen (zoals bijvoorbeeld een service catalogus);

 5. een implementatieplan.

Het voordeel van zo'n blauwdruk is natuurlijk het kostenvoordeel. Gemiddeld spaart een organisatie hier € 15.000,- tot € 45.000,- aan advieskosten mee uit. Een en ander afhankelijk van de omvang van uw uitbesteding en wie het werk nu uitvoert.

De eenvoudigste manier om zon blauwfruk te verwerven is het volgen van de Opleiding Regie en demand Management.

2. Een ondersteund DM implementatiepakket

U huurt een projectconsultant in die u en uw projectmanager begeleiden, met raad en daad terzijde staan en hun ervaring inbrengen. U bereikt daarmee dat u alle valkuilen waar anderen al in zijn gestapt kunt vermijden. Ook wint de implementatie aanmerkelijk aan snelheid en operationele kracht doordat u een vliegende start maakt.

De meest kritische en voor uw mensen onbekende nieuwe aspecten van samenwerking met een leverancier worden zo soepel opgepakt.

Deze optie is bijzonder geschikt voor organisaties die zelf de menskracht voor de implementatie kunnen leveren, zonder dat ze direct deskundig op dit terrein hoeven te zijn. Ze leren het vak nu ‘on the job’.

Aan bijkomende kosten voor deze ondersteuning moet u rekeken op € 10.000,- tot 15.000,-. voor een klein pakket. Voor een middelgroot pakket rekent u op € 15.000,- tot € 20.000,- voor een groot pakket rekent u op ruwweg € 25.000,-.

3. Een complete implementatie (turn-key)

Het grote voordeel van turn-key projecten is natuurlijk dat u er zelf weinig naar hoeft om te kijken en dat u alle benodigde expertise voor een optimaal resultaat in huis haalt. Uw opstartkosten voor een Demand Management functie stijgen hiermee iets, maar die kosten verdient u dubbel en dwars terug.

Een complete DM implementatie zal in de meeste gevallen het volgende omvatten:

 1. de blauwdruk voor DM;

 2. de afstemming van de blauwdruk op uw specifieke situatie;

 3. projectmanagement van de implementatie;

 4. het inwerken van uw mensen.

Zo’n turn-key project verschilt over het algemeen van organisatie tot organisatie en is o.m. afhankelijk van wat er is afgesproken. Bijvoorbeeld: is een heronderhandeling van het contract aan de orde? Of zijn er wat aanpassingen aan het contract/de SLA nodig? Of vallen contracten in het geheel buiten de opdracht? (Lees ook: De zes verborgen kosten van outsourcing en SSC.)

Voor de prijs van een turn-key DM project zonder complicerende factoren moet u rekenen op een vanaf prijs in de orde van € 20.000,- voor een kleine uitbesteding.

 

Governance (Regie) kosten lijken aanmerkelijk lager dan de kosten voor een Demand Management functie

Even om helder te zijn. Regie is in onze optiek hetzelfde als Governance. Het is een functie die ervoor zorgt dat alle functies die nodig zijn om een bepaald resultaat te behalen, gecoördineerd met elkaar samenwerken. Een Regiefunctie zorgt voor samenwerking en daarmee bent u niet verzekerd van het optimale resultaat. Want voor het managen van het resultaat heeft u in huis een demand manager nodig.

Een volledige DM functie omvat ook governance. Als u geen DM functie in huis heeft, dan heeft u dat uitbesteed aan uw leverancier. Dat is een legitieme optie die in veel situaties naar tevredenheid werkt. Wilt u optimale resultaten uit uw outsourcing of SSC halen, dan adviseren wij u om de DM functie in eigen hand te houden.

Als u uit vissen gaat, houdt u ook zelf de hengel vast. U gooit hem niet in het water in de hoop dat een vis zal bijten en daarna de hengel bij u terugbrengt.

Een praktijkvoorbeeld van perfecte samenwerking die toch wat te duur uitviel, leest u hier.

Voor Governance is de blauwdruk hetzelfde als voor Demand Management. Eenvoudig omdat in die situatie de management functies bij de leverancier zijn belegd maar de Regiseur blijft verantwoordelijk voor het aanwezig zijn en de goede werking van die functies. We hebben het hier over zogenaamde besturing met een hoge knip. U leest hier meer over in: Welke Demand Management opties zouden we kunnen overwegen? Dit artikel komt u tegen als u de zeven management vragen doorloopt.

Organisaties die ervoor kiezen om met een Regie/Governance functie te gaan werken, adviseren wij om de DM blauwdruk (eventueel met ondersteuning) af te nemen. De regisseur/governance medewerker ziet dan hoe de DM functie moet opereren en kan dit als aangrijpingsfunctie hanteren in zijn/haar contacten met de leverancier. 

Door uw managementinspanningen te beperken tot een Regiefunctie bespaart u op de kosten voor een Demand Management functie. U zult verderop zien dat u hiermee een aantal voordelen zoals mogelijkheden voor kostenbesparingen, mist. Bijna altijd blijkt de kostenbesparing schijn te zijn. Het werk moet toch gebeuren en als de leverancier dat voor u doet dan betaalt u daarvoor en u bent een stukje sturing kwijt!

Ook Supplier Management kosten lijken aanmerkelijk lager dan de kosten voor een Demand Management functie

Supply Management of leveranciersmanagement heeft de afgelopen tien jaar sterk aan belang ingeboet. Organisaties hebben ingezien dat leveranciersmanagement wel inkoopvoordelen oplevert, maar dat daarmee niet de optimale dienstverlening vorm krijgt.

Supplier Management is ook onderdeel van een DM functie, maar hier wordt dit onderdeel ingezet in samenhang met de ontwikkelende wensen en eisen van de afnemersorganisatie.

Met DM wordt bevorderd dat de ontwikkeling van de leverancier is afgestemd op de ontwikkeling van de gebruiksorganisatie. Er wordt continu gestreefd naar verbetering van kosten en kwaliteit aan beide kanten en tot voordeel van beide partijen.

U kunt er voor kiezen bij de uitbesteding avn werk alleen leveranciersmanagement te implementeren.

Wij raden u die werkwijze af, omdat wij nog nooit een organisatie hebben gezien waar een praktijk alleen gericht op leveranciersmanagement succes bij outsourcing heeft gebracht.

Door uw managementinspanningen te beperken tot Supplier Management, bespaart u op de kosten voor een Demand Management functie. U zult verderop zien dat u naast die besparing nog een aantal voordelen waaronder mogelijkheden voor grotere kostenbesparingen, mist.

Instandhouding: kosten voor een Demand Management functie

Cost of ownership van Regie/Demand Management/Supplier Management

De nettokosten van deze functies bekijken we over een periode van vijf jaar. De kosten voor een Demand Management functie krijgen zo perspectief.

Hier ziet u een schema dat de drie functies met elkaar vergelijkt in kosten en baten, in beeld gebracht voor een periode van vijf jaar. Cost of Ownership van Regie en demand Management
Het betreft een outsourcing met een omzet van € 1.000.000,- per jaar.

Zoals u ziet, brengt een volledige DM functie de hoogste kosten met zich mee, maar ook de hoogste netto opbrengsten.

U vraagt zich misschien af wat de oorzaak van die hogere opbrengsten is.

Hiervoor kunnen we twee oorzaken aanwijzen. De eerste en belangrijkste reden is dat de besparingen die door innovatie worden bereikt veel hoger zijn dan in elke andere optie.

De unieke DM manier van samenwerken brengt dit tot stand. (U leest hier meer over als u de zeven management vragen verder doorloopt)

Bij Regie gebeurt dit niet, omdat de samenwerking daar op goede verhoudingen is gericht en niet is geïnvesteerd in innovatiecapaciteit.

Bij Supplier Management gebeurt dat niet, doordat men op kostenbesparing middels inkoopmacht is gericht. U ziet ook dat er een hogere inkoopbesparing wordt gerealiseerd.

Maar de leverancier voelt zich het vel over de neus gehaald en zal alleen innoveren als hij kans ziet de voordelen daarvan volledig voor zichzelf te houden. Door het ontbreken van DM expertise krijgt u hier als uitbesteder moeilijk een vinger achter.

De hogere kosten van contractvernieuwing bij Supply Management ontstaan doordat partijen vrijwel altijd na vijf jaar op elkaar uitgekeken zijn. Retransitiekosten (wisselen van leverancier) zijn dan hoog.

Zo, nu heeft u een beeld

U zag de kosten voor een Demand Management functie ‘in a nutshell’.

Controleer vooral ook de andere zes vragen in het kader van DM introductie.

Demand Management Introductie Zeven vragen van managers die willen investeren in meer resultaat

 

 1. Wat zijn de kosten voor een Demand Management functie?

 2. Management van Outsourcing of SSC | Wat is beter: Demand Management, supply management of regie?

 3. Hoe kies ik voor onze situatie de beste besturing en inrichting van de achterblijvende organisatie?

 4. Welke Demand Management opties zouden we kunnen overwegen?

 5. Hoe ziet het implementatieproces van de outsourcing- of SSC-besturing eruit?

 6. Hoe vind ik een goede en betrouwbare Demand Management Implementatiemanager? Een niet te dure consultant die echt verstand heeft van het vak en ons terzijde staat bij de implementatie? Iemand die daarna weer vertrekt, niet blijft hangen?

 7. Meer informatie over de implementatie van Regie en Demand Management
 
 

 


 

 

contactSlagkracht Outsourcing;dm opleiding

Consultancy, Opleidingen en Implementatie Service

voor Governance (Regie) en Demand Management

bij Outsourcing en SSC

 

Neem gerust vrijblijvend contact op voor meer informatie of bel even

 

 Slagkracht Outsourcing is een handelsnaam van Slagkracht Management