Contractbreuk bij een uitbesteding

 

 

 

 

 

Contractbreuk bij een uitbesteding

Hoe vaststellen en behandelen?

 

De geheimen van contractbreuk

Rond het onderwerp schending van een contract bij Outsourcing hangt een mist van geheimzinnigheid.

Contractbreuk bij een uitbesteding komt vaker voor dan je denkt, maar partijen kiezen er meestal voor om dat niet aan de grote klok te hangen.

Je hoort of ziet er zelden iets over en dat is vooral goed als partijen erin zijn geslaagd om het probleem samen op te lossen. Niet altijd lukt dat echter.

Organisaties zoals Philips en KPN kozen er in het verleden voor om verdere discussie met leveranciers uit de weg te gaan door de zaak af te kopen.

Bij publiekrechtelijke organisaties en bij de overheid ligt het afkopen van contracten gevoeliger.

Klachten over het niet nakomen van contracten konden we daarom in de krant en op internet waarnemen bij bijvoorbeeld het UWV, het Ministerie van (toen nog) Verkeer en Waterstaat en Defensie.

Recent was er publiciteit over PinkRoccade en Vicrea, die door gemeenten werden beschuldigd van contractbreuk. Was er ook sprake van contractbreuk?

Lees verder en leer hoe het werkt. Het is eenvoudiger dan het in eerste instantie lijkt.

 

Overzicht van de geheimen van contractbreuk

 

 1. Hoe contractbreuk vaststellen?

 2. Je documentatie

 3. Je eigen rol als uitbesteder

 4. Afspraken niet nagekomen

 5. Falen in de realisatie, wat is het verschil met 'afspraken niet nakomen'  

 6. Schade aannemelijk maken

 7. Praktijkvoorbeeld Robeco

 8. Regels voor schadevergoeding

 9. Angelsaksisch of Nederlands recht

 10. Boetebedingen

 11. Praktijkvoorbeeld Nederlandse gemeenten versus PinkRoccade en Vicrea

 12. Een Checklist

 

 

Verder lezen >>