Modernisering_ICT_en_Demand_management_bij_GGZ

 

 

 

Modernisering ICT en Demand Management bij GGZ - Nederland

GGZ Nederland is de brancheorganisatie voor instellingen in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg en beleeft turbulente tijden.

Tot voor kort verzorgde GGZ de belangenbehartiging naar ministeries en verzekeraars. Door decentralisatie van besluitvorming en overheveling van de financiering naar gemeentes verdampte deze functie.

GGZ faciliteert nu de samenwerking en de onderhandelingen tussen gemeenten en zorginstellingen. Deze andere manier van werken vraagt om een andere organisatie structuur en om andere ICT ondersteuning.

Een kolfje naar de hand van Wouter de Geus die GGZ Nederland ondersteunde bij de vormgeving en implementatie van nieuwe bedrijfsprocessen. Daarnaast managede hij dat Technisch- en applicatie beheer werden uitbesteed en dat het ICT landschap werd gemoderniseerd.

Daarbij organiseerde hij de implementatie van Regie en Demand Management.

Het resultaat is dat kosten van operaties transparant zijn en kunnen worden gekoppeld zodat een onderbouwde doorbelasting mogelijk is.

De nieuwe werkplek is ingericht op specificatie van de gebruikersgroepen. De nieuwe manier van werken is ondersteund middels een key-user concept. Eindgebruikers zijn zelfstandiger geworden en minder afhankelijk van hands-on ICT support.