Demand Management Inrichtingsadvies

 

Demand Management InrichtingsadviesJullie starten met een nieuwe Outsourcing, BPO, SSC of GR. Hierbij kunnen jullie natuurlijk zelf het wiel uitvinden:

  • je kunt boeken en artikelen gaan verzamelen over de besturing van uitbestede diensten. 
  • je kunt het Internet afstruinen en dagen bezig zijn met het zoeken van voor jullie relevante informatie en praktijktoepassingen. 
  • je kunt een paar weken naar Londen of naar Tennessee afreizen en daar trainingen Demand Management volgen.
  • je kunt jullie leverancier om raad vragen. Hij zal je graag helpen maar natuurlijk zijn eigen belang, in de gaten houden en zijn standaard praktijken aan jullie ‘verkopen’. Of die standaard praktijken jullie belang dienen wacht je gewoon af. De tijd zal het leren. 

Of je schakelt een onafhankelijk specialist in. Iemand die al het voorwerk al heeft gedaan en die in de praktijk heeft bewezen sneller en met gegarandeerd resultaat de voor jullie situatie adequate besturing van de uitbestede diensten kan realiseren.

De centrale vraag bij een Demand Management en regie organisatie

  1. Welke kwaliteiten, processen en hulpmiddelen zijn in onze situatie noodzakelijk en hoeveel arbeidscapaciteit is daarmee gemoeid?

  2. Wat kunnen we zelf doen en wat kunnen we uitbesteden en aan welke touwtjes moeten we dan trekken?

  3. Welke kennis, kunde en activiteiten zijn noodzakelijk voor succes?


Het resultaat

Jullie hebben in korte tijd een betrouwbaar en in de praktijk bewezen antwoord op deze en al jullie andere vragen. Ons advies is altijd toegesneden op jullie situatie

Je kent de acht voordelen van adequaat demand management en je weet wat een demand manager daarvoor moet regelen en organiseren:

1. Meer grip op resultaten;

2. Succesvol management van de leverancier;

3. Ruimte om met voortschrijdend inzicht om te gaan;

4. Meer tevreden gebruikers;

5. Meerwaarde tegen lagere kosten;

6. Sneller oplossen van problemen en incidenten;

7. De belangen van de uitbestede organisatie worden actief bewaakt en beschermd;

8. Stoppen is een betaalbare veilige optie omdat de condities daarvoor geregeld zijn.

 

Meer weten?

Neem dan hier contact met ons op. Wij investeren graag vrijblijvend in nadere verkenning van jullie situatie en onze mogelijkheden.

Onze werkwijze

Wij hanteren een vaste prijs (fixed price) voor onze dienstverlening zodat je weet wat je krijgt en wat het kost.

Wij garanderen jullie tevredenheid met het resultaat van ons inrichtingsadvies. referenties
-
Op jouw succes, namens Slagkracht Management,

Koos Overbeeke


 

 

 

fShare
0