Tata steel

 

 

Demand Management naar hoger level bij Tata Steel

 

Facilitaire Service binnen Tatasteel naar hogel level

Tatasteel bouwt aan een toonaangevende en in alle opzichte duurzame positie op de Europese staalmarkt.  Tatasteel wil vooroplopen in wat ze doet en werkt daarbij actief samen met leveranciers.

Tatasteel opereert op een sterk concurrerende markt. Een zeer kosten efficiënte bedrijfsvoering is hierbij noodzakelijk.

 

De plant Tata Steel IJmuiden is opgebouwd uit een tiental verschillende fabrieken voor het maken en walsen van staal. Die fabrieken kunnen alleen functioneren als de huisvesting en de gebouw gebonden technische installaties perfect functioneren.

De interne businessunit Site Facilities voert regie over het onderhoud van die huisvesting en installaties. Dat onderhoud is grotendeels uitbesteed.  Een aantal facilitaire providers (z.g. hard services) staan opgesteld voor die dienstverlening.

Tatasteel wil dat deze leveranciers hun dienstsverlening proactief laten aansluiten bij ontwikkelingen binnen Tatasteel.

 

Demand Management moet in deze situatie meer Slagkracht krijgen. Demand Management is voorwaarde scheppend voor de rol die leveranciers kunnen invullen.

Bij de start van Josha zijn opdracht is Demand Management slechts rudimentair aanwezig.

Een kolfje naar zijn hand om daar verbetering in aan te brengen.     

Josha start met een nul-meting op de dienstverlening en een klanttevredenheidsonderzoek onder gebruikers en managers in de fabrieken. Die maken zichtbaar dat verbeteringen echt noodzakelijk zijn.

 

Hij start projecten die producten opleveren zoals:

  • Een Producten en Diensten Catalogus die voor alle partijen duidelijk maakt welke diensten en services worden geleverd en waar je moet zijn als daar verstoringen op zijn of aanvullende wensen;
  • Een Service Level Agreement die voor alle partijen duidelijk maakt welke niveaus van dienstverlening zijn afgesproken en hoe te handelen bij deficiënties;
  • Een Governance structuur die werkt;
  • Een set met prestatie-indicatoren waarmee Demand Managers het verbeterproces en resultaten kunnen monitoren.
  • Een procedure voor de jaarlijkse afstemming over het komende boekjaar (scope of work -dienstverlening en projecten- en budgetten);
  • Rapportages op basis van Pi’s en KPI’s.
  • Medewerkers zijn gecoacht en ingewerkt in de verbeterde manier van werken.

 

Resultaat

Gestroomlijnde Demand Management-processen een kader van heldere dienstverlenings- en prestatieafspraken en een werkende Governance structuur zijn het resultaat.

Alle voorwaarden voor betere Facilitaire dienstverlening zijn ingevuld. Na een korte inwerkperiode neemt een nieuw aangetrokken manager het stokje van Josha over.  

 

 

 

 

 

 

Josha Froma

Josha Froma

 
via 0637313360
 
 
 

 

 

 

 

koffie