Disclaimer

Slagkracht Outsourcing geeft informatie over (out)sourcing en de besturing van (out)sourcing en nodigt je uit tot uitwisselen van ervaringen.

Wij, het team dat het Slagkracht Sourcing en Demand Management Competence Center vormt, hebben als doel gekozen om kennis te verspreiden over (out)sourcing en demand management. Ons doel is om de (out)sourcing praktijk in Nederland naar een hoger en meer succesvol niveau te tillen.

Deze site is eigendom van Slagkracht Management. De besturing van outsourcing is o.m. de expertise van Koos Overbeeke. Koos is als eindredacteur verantwoordelijk voor de inhoud van de artikelen.

Voorbeelden aangehaald in blog-artikelen zijn meestal anoniem. Personen en bedrijven die als voorbeeld worden gepresenteerd zijn bijna altijd fictief en vertegenwoordigen zelden de echte naam van de betrokken persoon of het bedrijf.

Bedrijfssituaties zijn daarom meestal fictief en worden in een artikel in een andere branche geprojecteerd dan waar de oorspronkelijke ervaring is opgedaan.

Uitzondering op voorgaande regel geldt voor personen en organisaties en informatie waarvan de genoemde gegevens algemeen bekend zijn of waarvan de betrokkenen expliciet toestemming voor de publicatie hebben verleend.

In het geval een organisatie en een bepaalde situatie al met naam en toenaam in de publiciteit is geweest kan hieraan binnen een artikel worden gerefereerd.

De voorbeelden zijn altijd aan de praktijk ontleend en gebeurtenissen en situaties hebben dan ook altijd werkelijk plaatsgevonden. Met uitzondering van expliciete referenties aan publieke figuren is verder elke overeenkomst of gelijkenis met bestaande personen toeval en bij de schrijver niet bekend.

Lidmaatschap voorwaarden

Aan de extra dienstverlening.

Slagkracht Outsourcing

Jouw Sleutel tot Succes!

Leden van de Slagkracht Outsourcing Kennisbank zijn beter geïnformeerd!

Zij nemen daardoor een voorsprong en genieten daarbovenop
nog vier voordelen:

  icon-check  gratis update elke 14 dagen
  icon-check  gratis templates, whitepapers en rapporten
  icon-check  gratis Q&A Tuesday service
  icon-check  korting op diensten van Slagkracht Management


Doe wat 3100 collega's deden en neem die voorsprong en pak die voordelen
  

 

met betrekking tot Q&A Tuesday en de kortingsregeling zijn een aantal voorwaarden verbonden.

Voorwaarde Q&A Tuesday

  1. Vragensteller mag het gegeven antwoord niet gebruiken voor commerciële activiteiten, mag het gegeven antwoord niet verwerken in publicaties, mag het gegeven antwoord niet verwerken in op internet gevoerde discussies of voor informatie uitwisseling met derden op welke wijze dan ook.
  2. Vragensteller gebruikt het verkregen antwoord alleen voor zijn eigen persoonlijke werksituatie.
  3. Vragensteller geeft met het verstrekken van de vraag toestemming aan Slagkracht Management om de vraag anoniem te maken (indiener en zijn/haar bedrijf worden onherkenbaar gemaakt) en te behandelen in een publicatie.
  4. Slagkracht Management behoudt zich het recht voor om vragen te weigeren.

 

Voorwaarde kortingsregeling voor leden Slagkracht Outsourcing Regie Programma

De kortingsregeling is alleen van toepassing als een lid direct actief betrokken is bij de inzet van Slagkracht Management. De kortingsregeling is niet van toepassing op aanbiedingen waarbij binnen die aanbieding al een korting wordt toegekend. De kortingsregeling is niet van toepassing op werkzaamheden die buiten de invloedssfeer van het lid liggen. 

De korting wordt uitsluitend toegekend in combinatie met Upfront vergoeding van de diensten. 

 

 


 

 

contactSlagkracht Management;dm opleiding

 Consultancy, Opleidingen en Implementatie Service

voor Governance (Regie) en Demand Management

bij Outsourcing en SSC

 

Neem gerust vrijblijvend contact op voor meer informatie of bel even