disclaimer.2

 

 

 

Disclaimer

Slagkracht Outsourcing geeft informatie over (out)sourcing en de besturing van (out)sourcing (Regie & Demand Management) en nodigt je uit tot uitwisselen van ervaringen.

Wij, het team dat het Slagkracht Sourcing en Demand Management Competence Center vormt, hebben als doel gekozen om kennis te verspreiden over (out)sourcing en demand management.

Ons doel is om de (out)sourcing praktijk in Nederland naar een hoger en meer succesvol niveau te tillen.

Deze site is eigendom van Slagkracht Management.

Voorbeelden aangehaald in handleidingen en artikelen zijn meestal anoniem. Personen en bedrijven die als voorbeeld worden gepresenteerd zijn bijna altijd fictief en vertegenwoordigen zelden de echte naam van de betrokken persoon of het bedrijf.

Bedrijfssituaties zijn daarom meestal fictief en worden in een artikel in een andere branche geprojecteerd dan waar de oorspronkelijke ervaring is opgedaan.

Uitzondering op voorgaande regel geldt voor personen en organisaties en informatie waarvan de genoemde gegevens algemeen bekend zijn of waarvan de betrokkenen expliciet toestemming voor de publicatie hebben verleend.

In het geval een organisatie en een bepaalde situatie al met naam en toenaam in de publiciteit is geweest kan hieraan binnen een artikel worden gerefereerd.

De voorbeelden zijn altijd aan de praktijk ontleend en gebeurtenissen en situaties hebben dan ook altijd werkelijk plaatsgevonden.

Met uitzondering van expliciete referenties aan publieke figuren is verder elke overeenkomst of gelijkenis met bestaande personen toeval en bij de schrijver niet bekend.

 

 

Lidmaatschap voorwaarden

Aan het lidmaatschap van deze site en met betrekking tot Q&A Tuesday en kortingsregelingen zijn een aantal voorwaarden verbonden.

Voorwaarde Q&A Tuesday

  1. Alle Q&A antwoorden worden gratis, zonder financiĆ«le tegenprestatie verstrekt. 
  2. Vragensteller mag het gegeven antwoord niet gebruiken voor commerciƫle activiteiten, mag het gegeven antwoord niet verwerken in publicaties, mag het gegeven antwoord niet verwerken in op internet gevoerde discussies of voor informatie uitwisseling met derden op welke wijze dan ook.
  3. Vragensteller gebruikt het verkregen antwoord alleen voor zijn eigen persoonlijke werksituatie.
  4. Vragensteller geeft met het verstrekken van de vraag toestemming aan Slagkracht Management om de vraag anoniem te maken (indiener en zijn/haar bedrijf worden onherkenbaar gemaakt) en te behandelen in een publicatie.
  5. Slagkracht Management behoudt zich het recht voor om vragen te weigeren.

 

Voorwaarde kortingsregeling voor leden Slagkracht Outsourcing

Prijs-kortingsregelingen zijn alleen van toepassing voor leden van deze site. De kortingsregelingen zijn niet van toepassing op werkzaamheden die buiten de invloedssfeer van het lid liggen. 

Prijskortingen worden uitsluitend toegekend in combinatie met Upfront vergoeding van de diensten.