Tien kritische vragen voor u een social media adviseur inhuurt

social media adviseur aan het werk Drie keer heb ik de adviezen van een social media adviseur gevolgd. Twee keer kostte mij dat geld en leverde het niets op.

Een paar maanden terug schrijft Floris Poort “Social media experts zijn de nieuwe paarse broeken”. Gisteren zag je ze niet en opeens zijn ze overal.

Een search op LinkedIn naar “social media adviseur” levert eind augustus 2012 het aantal van 9913 adviseurs op. Vorig jaar waren dat er 6382.

Hoe vind je de goede? Iemand die jouw organisatie echt verder helpt?

Intussen is er ook een brancheorganisatie actief. Deze organisatie geeft advies aan bedrijven die een social media expert willen inhuren. Zij leveren ook een handleiding met vragen voor een RFP (vakjargon voor “doet u ons eens een voorstel”). Die handleiding is opgesteld door social media goeroes en benoemt een aantal goede vragen, maar legt vanuit een businessoptiek bezien ook een aantal onjuiste accenten.

Iedere onderneming en ondernemer zou beter af zijn als ze voor ze met een social media bureau in zee gaan, eerst de volgende tien vragen aan dat bureau voorleggen.

Aangezien sociale media een centrale plaats innemen in veel communicatieplannen, loont het om diep te graven en echt te begrijpen wat uw Sociale Media adviseur “onder de motorkap” biedt. De belangrijkste vraag die Stanford Smith stelt (ook door schade en schande wijzer geworden), is: “Show me the money?” Samen hebben we onderstaande vragen en antwoorden voor u opgesteld.

Hoewel het handig is om van een adviseur meer te weten over ervaring, case studies, en diensten zijn dit niet de belangrijkste criteria om na te gaan. In plaats daarvan is het belangrijker om te evalueren hoe een adviseur sociale media zal gebruiken om uw zakelijke doelstellingen te realiseren.


Hier zijn uw tien vragen voor iedere social media adviseur

Deze vragen leveren u de antwoorden op die u nodig hebt.

1. Beschrijft u ons businessmodel eens zoals u dat waarneemt

Uw onderneming moet beschikken over een intuïtief gevoel voor de manier waarop u producten en winst maakt. Sociale media vormen een communicatie-instrument voor het maken van een connectie tussen uw bedrijf en uw klanten.

Een adviseur kan die connectie pas leggen nadat hij een grondig begrip heeft verworven over hoe u uw business runt.

Teken van gevaar: De adviseur besteedt meer tijd aan het praten over zijn diensten dan over uw doelstellingen.

2. Waarom denk je dat social media belangrijk zijn voor deze organisatie?

Neem geen genoegen met een standaard social media programma. Sociale gesprekken zijn uniek en worden beïnvloed door de positie van uw onderneming in de markt. Het is belangrijk dat uw bedrijf bereid is om een programma te ontwikkelen dat uw sterke en uw zwakke punten in kaart brengt en daarna de sterke punten accentueert.

Teken van gevaar: “Voor een hamer ziet elk probleem eruit als een spijker”. Zorg ervoor dat het bureau glashelder kan motiveren waarom communicatie over en weer via sociale media het juiste gereedschap voor uw probleem of uitdaging is.

3. Beschrijf een communicatieprobleem dat u hebt opgelost met social media

In het bedrijfsleven zou elke communicatie uw onderneming dichter bij de bedrijfsdoelstellingen moeten brengen. U wilt een social media adviseur die dit inzicht met u deelt.

Nagaan hoe uw adviseur social media gebruikt om uitdagingen te realiseren, is de beste manier om social media adviseurhun prestaties als social media partner te voorspellen.

Teken van gevaar: Wees op uw hoede voor adviseurs die ijdelheid strelende metrieke prestaties (aantal Facebookfans, aantal Twittervolgers etc.) centraal stellen in plaats van te wijzen op systematische processen voor het identificeren, diagnosticeren en oplossen van uw kernprobleem.

4. Hoe gaat u om met het creëren van content?

Succesvolle social media programma's zijn gebouwd op uitstekende inhoud (content). Uw onderneming moet bereid zijn om content te creëren voor elk platform waarop u actief gaat zijn. Bureaus die zich distantiëren van content ontwikkeling begrijpen niet welke essentiële rol unieke content speelt.

Maar, zoals Jos Quaedvlieg (social media adviseur en content curator te Breda)  zegt: “Ik denk niet, dat een Social media adviseur of bureau de inhoud van uw boodschap voor u kan creëren. Uw adviseur kan u de weg wijzen en onderwijzen. Strategieën met u uitdenken. Zich met uw onderneming verbinden en u aanmoedigen, uw teksten en beeldmateriaal bewerken / aanpassen. Zeker. Uw content, de inhoud van wat uw business in essentie te bieden heeft voor u schrijven? Absoluut niet.”

Tekenen van gevaar: Adviseurs of bureaus die zich ware PowerPoint kunstenaars tonen, maar weinig inzichtgevende en creatieve content laten zien.

5. Hoe ziet uw proces eruit voor het opbouwen van relaties met beïnvloeders?

Nieuwe social media programma's hebben hulp nodig van beïnvloeders om tractie te krijgen. Beïnvloeders kunnen u geloofwaardigheid lenen en uw publieke groei een jumpstart geven. Daarom is het van belang om tijd te besteden en te evalueren hoe uw adviseur beinvloeders vindt, voedt en activeert.

Teken van gevaar: Benaderingen van grote groepen via betaalde Twitteraccounts of massale e-mailcampagnes (adressen zijn te koop op internet) of hoge Google-noteringen via SEO-trucs.

6. Kunt u ons meenemen en door de stappen leiden voor het maken van onze social media strategie en tactiek?

Helaas, het is heel gemakkelijk om de rol van “social media Expert” te spelen. Het werkterrein is nieuw en voelt voor de meesten van ons nog onbekend en onwennig aan. In het land der blinden is eenoog nu eenmaal koning.

Geef uw social media adviseur een probleem, en vraag hem met u door de stappen te lopen voor het oplossen van deze uitdaging. U leert dan al snel of hij de bewezen processen in huis heeft die nodig zijn om tot goede en op uw situatie passende en werkende oplossingen te komen.

Teken van gevaar: Een veelbetekenend teken van gevaar is een adviseur met de focus op instrumenten (“We denken dat Twitter voor u op maat is gemaakt!”). In plaats daarvan moet hij een strategie gebruiken om uw sterke punten te benadrukken en uw zwakke punten te minimaliseren.

7. Hoe gaat u in ons programma de prestaties volgen?

Er is niet één juist antwoord voor deze vraag. U bent op zoek naar focus op verantwoording en vooruitgang. Hoewel het moeilijk is om succes met sociale media vast te pinnen op kwantitatieve statistieken, moet uw adviseur in staat zijn om een praktisch meetpunt te bieden voor het vaststellen van succes van het programma. foute grafiek social media adviseur

Teken van gevaar: Te veel vertrouwen in standaard rapportage-tools. Er zijn een aantal aardige tools op de markt, maar die meten zaken als naamsbekendheid en citaten, retweets etc. Maar uw businessdoel is toch niet het behalen van X aantal retweets?

De grafiek hiernaast geeft een fout voorbeeld van social media opbrengsten dat een adviesbureau recent samenstelde.

8. Hoe gaat u juridische risico's managen?

Zoals elke communicatie vereist ook communicatie via sociale media een systematisch review proces. Het is daarom een goed teken wanneer uw social media adviseur proactief probeert uw interne review proces bij communicatie-uitingen te begrijpen.

Een beetje zorgvuldigheid vooraf kan u dure hoofdpijn achteraf besparen.

Teken van gevaar: Men staart u met een vragende blik aan. Serieus, u zult dit meemaken!

9. Hoe gaat u sociale media uitingen coördineren met onze andere communicatiefuncties?

Social media mogen niet als een afzonderlijk eiland van communicatie worden gebruikt. Uw social media adviseur moet het voortouw nemen in het vinden van content op andere afdelingen binnen uw onderneming. Hij moet zoeken naar wegen om de inhoud en de communicatie van verschillende disciplines te integreren.

Teken van gevaar: Sluipende budgetoprekking. Loop weg als uw Social media adviseur zijn wapens richt op andere budgetten, voordat hij resultaat heeft laten zien. Huurt u deze budgetoprekkers toch in, dan zult u uiteindelijk eindigen als scheidsrechter tussen uw adviseur en anderen binnen uw onderneming.

10. Neemt u onze ROI in volledige openheid op als sleutelfactor voor uw succes?

Meet uw ROI vanaf de start van het social media project zoals u dat altijd al deed. Mogelijk iets frequenter nu. Als het goed is, hebben we het dan over omzetontwikkeling en over return on investments.

Een goede en ervaren adviseur kan u aangeven in welke tijdspanne u een reële verbetering van uw ROI mag verwachten en wat onderweg de mijlpalen zijn die u als voortekenen (en niets meer dan dat) van komend succes kunt interpreteren.

Teken van gevaar: Te veel sociale media bedrijven beweren dat ROI elk getal is dat een succes uitdrukt. Dat is het niet. Het is return on investment en u weet hoe dat bij u intern gemeten wordt.

Als uw social media adviseur uw ROI-model niet wil volgen, want “Sociaal gaat over relaties en niet over geld, geld volgt later”, dan is het advies: “Niet inhuren.”
-
Koos Overbeeke
 


 

 

contactSlagkracht Outsourcing;dm opleiding

Consultancy, Opleidingen en Implementatie Service

voor Governance (Regie) en Demand Management

bij Outsourcing en SSC

 

Neem gerust vrijblijvend contact op voor meer informatie of bel even

 

 Slagkracht Outsourcing is een handelsnaam van Slagkracht Management